Έναρξη υλοποιήσης Προγράμματος Καταρτίσης εργαζόμενων ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,45% για το έτος 2011

 Ο ΟΑΕΔ δημοσίευσε την εγκύκλιο για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του έτους 2011, η οποία βρίσκεται στην ιστοθέση:

Ενώ η υποβολή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το έτος 2011 γίνεται στην ιστοθέση: