Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ασφάλειας & Υγείας 2018 – “Ασφαλής Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών”

 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Σε όλη την Ευρώπη διοργανώνονται συνέδρια, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.

Το φετινό κεντρικό θέμα αφορά στη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών, στοχεύοντας στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην προώθηση υγειών συνθηκών εργασίας.

Η Ergonomia έχει βοηθήσει εκατοντάδες μικρές και μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία που προκύπτουν κατά τη χρήση χημικών προϊόντων, ενισχύοντας, με τον τρόπο αυτό, το γενικό επίπεδο ασφάλειας των εγκαταστάσεων με τον πλέον αποδοτικό από πλευράς κόστους τρόπο.

Διαβάστε την ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ μας, καθώς και τα διδάγματα από ατυχήματα λόγω χρήσης χημικών στο τελευταίο μας WHITE PAPER.