Ασφάλεια μηχανημάτων με σύμμαχο την Ergonomia

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η μείωση των ατυχημάτων όχι μόνο μέσω της τήρησης των απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας (Α&Υ) κατά την εργασία που θέτει η Ελληνική νομοθεσία, αλλά και με την αναβάθμιση της ασφάλειας των μηχανημάτων, τόσο κατά την κατασκευή τους, όσο και κατά την χρήση τους.

Από τον Νίκο Γεωργίου, Σύμβουλο Ασφάλειας Μηχανημάτων – Εργονομία Α.Ε.

Διαβάστε ολόκλητο το άρθρο ΕΔΩ.