Τα προγράμματα Τηλεφωνικής Συμβουλευτικής, On site Ψυχολόγου και Case Management της Ergonomia βοηθούν τον εργαζόμενο, τα μέλη της οικογένειάς του και τη Διοίκηση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης σύνθετων καταστάσεων, είτε αυτές συνδέονται με την εργασία, είτε με τη προσωπική ζωή. Βασίζονται στο πρότυπο Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας (Cognitive Behavioral Treatment-CBT) και παρέχονται από εξειδικευμένους συμβούλους ψυχολόγους και ψυχιάτρους του πανελλαδικού δικτύου της Ergonomia. Συνήθεις δυσκολίες περιλαμβάνουν: άγχος, κατάθλιψη, χρήση ουσιών και άλλες εξαρτήσεις (π.χ. κάπνισμα), ασθένεια και απώλεια, επιστροφή στην εργασία ύστερα από αναρρωτική άδεια λόγω σοβαρής ψυχικής νόσου, μη αποτελεσματική επικοινωνία με πελάτες/συναδέλφους κ.α.

Οι συνομιλίες γίνονται σε πλαίσιο εμπιστοσύνης, εμπιστευτικότητας και επαγγελματικής συνέπειας.

 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

 

  • 24/7 δωρεάν τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, με άμεσα διαθέσιμους ψυχολόγους της Ergonomia, όπου γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση του θέματος και εάν το επιθυμεί ο επωφελούμενος προγραμματίζονται επιπλέον τηλεφωνικά ραντεβού για την ουσιαστικότερη βοήθειά του. Εάν πρόκειται για περιστατικό που δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της «βραχείας τηλεφωνικής συμβουλευτικής υποστήριξης», τότε παραπέμπεται σε αρμόδια υπηρεσία της χώρας. Αν κριθεί από τον ψυχολόγο της Ergonomia ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση της υποστήριξης μέσω ατομικών συνεδριών, πρόσωπο με πρόσωπο, υπάρχει η δυνατότητα να διενεργούνται οι συναντήσεις στα κατά τόπους γραφεία των συνεργαζόμενων συμβούλων ψυχολόγων για περιορισμένο αριθμό συνεδριών. Τέλος, σε περίπτωση απομακρυσμένων περιοχών μπορεί να αξιοποιηθεί δυνατότητα on-line συμβουλευτικής μέσω internet.

 

  • Υπηρεσία οn site Ψυχολόγου στην λογική του γιατρού εργασίας, με διενέργεια προγραμματισμένων ατομικών συνεδριών σε κλειστό και προστατευμένο χώρο της επιχείρησης.

 

  • Υπηρεσία Case Management. Συμβουλευτική Υποστήριξη των Στελεχών Διευθύνσεων Υγείας και Ασφάλειας και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων από εξειδικευμένη και με μακρά εμπειρία ομάδα Συμβούλων Ψυχολόγων και Ψυχιάτρων, για εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν έντονα δύσκολες καταστάσεις, προκειμένου να τις διαχειριστούν και να τις ξεπεράσουν.