Ανεξάρτητα από τις θέσεις εργασίας οι οποίες αναφέρονται παρακάτω, εαν σας ενδιαφέρει η απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη σε κάποιο από τα πεδία δραστηριοτήτων της Ergonomia υποβάλλετε το Βιογραφικό σας, συνοδευόμενο από επιστολή παρουσίασης των δυνατοτήτων σας.

Προφίλ Εργαζομένου στην Ergonomia

Θέσεις Εργασίας

1(1ΥΠΘ) Μηχανικός Πωλήσεων

Κωδικός Θέσης: 1ΥΠΘ

Τίτλος Εργασίας: (1ΥΠΘ) Μηχανικός Πωλήσεων

Ημερ/νία Έκδοσης: 25 Απριλίου 2018

Θέση:

Μηχανικός Πωλήσεων Υπηρεσιών Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας Εταιρεία αναζητά στην Θεσσαλονίκη Μηχανικό Πωλήσεων Υπηρεσιών Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας σε επιχειρήσεις, με έμμισθη εργασιακή σχέση και επιπλέον bonus.

Καθήκοντα:

 • Πώληση όλων των υπηρεσιών με βάση τους στόχους της Εταιρείας
 • Σύνταξη και αποστολή προσφορών, καθώς και παρακολούθησή τους (follow up) μέχρι την αποδοχή από τον πελάτη
 • Τακτικές επισκέψεις σε πελάτες στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος
 • Οργάνωση και διαχείριση πελατολογίου
 • Υλοποίηση ωρών Τεχνικού Ασφαλείας ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή Τεχνολόγου Μηχανικού (ιδανικά Μηχανολόγου ή Πολιτικού Μηχανικού)
 • Προϋπηρεσία και εμπειρία (αναγκαία) σε Πωλήσεις υπηρεσιών τεχνικής φύσεως (software, βιομηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών B2B)
 • Γνώση Αγγλικών (άλλες γλώσσες επιθυμητές)
 • Γνώση MS Office και λειτουργιών CRM
 • Πνεύμα συνεργασίας, ανάπτυξης δεσμών εμπιστοσύνης με τους πελάτες και διάθεση διαρκούς εξέλιξης

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία στην Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Προϋπηρεσία και εμπειρία σε τεχνικά έργα, εργοτάξιο θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας
Παρακαλούμε, να επισημάνετε στο βιογραφικό σας τη δυνατότητά σας για εργασία εντός και εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της θέσης.


Υποβολή Βιογραφικού
2(1MEC) Mechanical, Electrical and Chemical Engineer for Industrial & Occupational Safety Services

Κωδικός Θέσης: 1MEC

Τίτλος Εργασίας: (1MEC) Mechanical, Electrical and Chemical Engineer for Industrial & Occupational Safety Services

Ημερ/νία Έκδοσης: 12 Φεβρουαρίου 2018

Ergonomia a leading consulting company in the field of industrial safety, occupational risk prevention and ergonomics, is seeking to collaborate with one Mechanical Engineer, one Electrical Engineer and one Chemical Engineer for the provision of Industrial Safety & Occupational Safety & Health Services.

The ideal candidates should:

 • hold a Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Chemical Engineering degree. Master’s degree in the field of Industrial or/and Occupational Safety will be considered an asset
 • have excellent verbal and written communication skills in English. Knowledge of Arabic will be considered an advantage
 • have a minimum of 3 years work experience in similar field and/or industrial facilities
 • be innovative and devoted in their scientific discipline

Following Ergonomia' s training, they should be able to conduct:

 • Machinery Safety projects
 • Occupational Risk Assessments and measurement of physical and chemical agents
 • Process Hazard Analysis
 • Training and presentations of their expert field to customers and colleagues

Also, they should be able to:

 • demonstrate project management skills
 • incorporate and transform best available practices into Ergonomia' s deliverables towards clients
 • reinforce Ergonomia' s partnership with clients
 • exhibit a team attitude participating actively within a multi-disciplinary environment
 • Please sent your cv in europass form: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


  Υποβολή Βιογραφικού
3(2TAA) Τεχνικός Ασφάλειας για την Αττική

Κωδικός Θέσης: 2ΤΑΑ

Τίτλος Εργασίας: Τεχνικός Ασφάλειας για την Αττική

Ημερ/νία Έκδοσης: 29 Σεπτεμβρίου 2017

Περιγραφή Θέσης:

Η Ergonomia η οποία εξειδικεύεται από το 1992 στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την συνέπεια και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, ζητά συνεργάτες Τεχνικούς Ασφάλειας για την Αττική.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Πνεύμα συνεργασίας, ανάπτυξης δεσμών εμπιστοσύνης με τους πελάτες και διάθεση διαρκούς εξέλιξης

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία στην Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας, τουλάχιστον 2 έτη
 • Επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα ΑΥΕ

Παρακαλείστε, να αποστέλλετε τα CVs σας σε μορφή Europass, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Πρότυπο και οδηγίες συγγραφής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


Υποβολή Βιογραφικού
4(1ΤΑΑ) Μηχανολόγος Μηχανικός – Χημικός Μηχανικός ως Τεχνικός Ασφάλειας (Full Time)

Κωδικός Θέσης: 1ΤΑΑ

Τίτλος Εργασίας: Μηχανολόγος Μηχανικός – Χημικός Μηχανικός ως Τεχνικός Ασφάλειας (Full Time)

Ημερ/νία Έκδοσης: 26 Σεπτεμβρίου 2017

Περιγραφή Θέσης:

Η Ergonomia η οποία εξειδικεύεται από το 1992 στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την συνέπεια και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, ζητά συνεργάτες Μηχανολόγους και Χημικούς Μηχανικούς για τη θέση Τεχνικού Ασφάλειας με έδρα την Αθήνα, για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός
 • 5ετής προϋπηρεσία ως Τεχνικός Ασφάλειας
 • 5ετής εμπειρία σε τεχνικά και κατασκευαστικά έργα ως σύμβουλος ασφάλειας σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος
 • Εσωτερικός επιθεωρητής σε πιστοποιημένα συστήματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα ΑΥΕ
 • Γνώση σε περιβαλλοντικά θέματα (επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές)
 • Εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης οδικής ασφάλειας
 • Εμπειρία σε έργα κατασκευής και λειτουργίας δικτύου φυσικού αερίου

Παρακαλείστε, να αποστέλλετε τα CVs σας σε μορφή Europass, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Πρότυπο και οδηγίες συγγραφής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


Υποβολή Βιογραφικού
5(1ΧΜ) Υπεύθυνος τομέα Ασφάλειας, Υγιεινής & Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων

Κωδικός Θέσης: 1ΧΜ

Τίτλος Εργασίας: Υπεύθυνος τομέα Ασφάλειας, Υγιεινής & Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων

Ημερ/νία Έκδοσης: 4 Σεπτεμβρίου 2017

Περιγραφή Θέσης:

Η Ergonomia ζητά Υπεύθυνο για την ανάπτυξη του τομέα Ασφάλειας, Υγιεινής & Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων.

Η Ergonomia εξειδικεύεται από το 1992 στη νομοθετική συμμόρφωση & πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου έχοντας καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την συνέπεια και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Προαιρετικό)
 • Εμπειρία 2-3 χρόνια στην Ασφάλεια, Υγιεινή & Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη συστημάτων & πιστοποίησης HACCP
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών

Παρακαλείστε, να αποστέλλετε τα CVs σας σε μορφή Europass, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Πρότυπο και οδηγίες συγγραφής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


Υποβολή Βιογραφικού
6(1ΜΕΕ) Mechanical and Electrical Engineer

Κωδικός Θέσης: 1ΜΕΕ

Τίτλος Εργασίας: Mechanical and Electrical Engineer

Ημερ/νία Έκδοσης: 20 Ιουλίου 2017

Περιγραφή Θέσης:

Ergonomia , a leading consulting company in the field of industrial safety, occupational risk prevention and ergonomics, is seeking to collaborate with one Electrical and one Mechanical Engineer for the provision of Industrial Safety Services and for further expansion of its corporate activities. The Mechanical and Electrical Engineers will report to the Director of Industrial Safety Department.

Απαιτούμενα Προσόντα:

The ideal candidates should:

 • hold a Mechanical Engineering degree and an Electrical Engineering degree respectively. Master’s degree will be considered an asset.
 • have excellent verbal and written communication skills in English. Knowledge of Arabic language will be considered an advantage.
 • have a minimum of 3 years work experience in similar field and/or industrial facilities.
 • be innovative and devoted in his/her scientific discipline

He/she should be able to conduct:

 • Electrical and Machinery Safety projects
 • Process Hazard Analysis
 • Training and presentations of his/her expert field to customers and colleagues.

Also, he/she should be able to:

 • demonstrate project management skills
 • incorporate and transform best available practices into Ergonomia' s deliverables towards its clients
 • reinforce Ergonomia' s partnership with clients
 • exhibit a team attitude participating actively within a multi-disciplinary environment


Υποβολή Βιογραφικού
7(4ΤΑΠ) Τεχνικός Ασφαλείας για διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα

Κωδικός Θέσης: 4TAΠ

Τίτλος Εργασίας: Τεχνικός Ασφαλείας για διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα

Ημερ/νία Έκδοσης: 04 Ιουλίου 2017

Περιγραφή Θέσης:

Η εταιρεία Ergonomia η οποία εξειδικεύεται από το 1992 στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την συνέπεια και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, ζητά συνεργάτες Τεχνικούς Ασφάλειας για όλη την Ελλάδα. Η Ergonomia επιλέγει με αυστηρά κριτήρια το ανθρώπινο δυναμικό της και φροντίζει για τη διαρκή ανάπτυξή του. Οι συνεργάτες πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους θα εκπαιδευτούν από το έμπειρο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό της Ergonomia και θα λάβουν σχετικό υποστηρικτικό υλικό. Η υλοποίηση του έργου τους θα υποστηρίζεται συνεχώς από ομάδα καταξιωμένων επαγγελματιών στον χώρο της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • Δίπλωμα Μηχανικού Ανώτατης Σχολής Ελληνικού ή Διεθνούς Πανεπιστημίου, κατά προτίμηση Πολιτικού Μηχανικού.
 • 2ετή εμπειρία τουλάχιστον στην Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Πνεύμα συνεργασίας, ανάπτυξης δεσμών εμπιστοσύνης με τους πελάτες και διάθεση διαρκούς εξέλιξης
 • Δυνατότητα εργασίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Απαραίτητη)
 • Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό (Επιθυμητή)
Παρακαλούμε, να επισημάνετε στο βιογραφικό σας τη δυνατότητά σας για εργασία εντός και εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της θέσης.


Υποβολή Βιογραφικού
8(1ISC) Industrial Safety Consultant

Κωδικός Θέσης: 1ISC

Τίτλος Εργασίας: Industrial Safety Consultant

Ημερ/νία Έκδοσης: 10 Απρίλιος 2017

Περιγραφή Θέσης:

The Industrial Safety Consultant should be able to conduct process hazard analysis, explosion assessments (ATEX), training on process safety, major accident prevention, chemical safety, machine safety and emergency preparedness studies.

Requirements:

 • The ideal candidate should hold a Chemical or Mechanical Engineering degree and a title (M.Sc./Phd) in the field of process safety
 • Have a minimum of 3 years work experience in the provision of industrial safety services or in process safety
 • Be innovative and devoted in his/her scientific discipline
 • Demonstrate project management skills
 • Incorporate and transform best available practices
 • Reinforce partnership with clients and exhibit a team attitude participating actively within a multi-disciplinary environment.

Υποβολή Βιογραφικού
9(4ΜΑΠ) Μηχανικός Αιολικών Πάρκων

Κωδικός Θέσης: 4ΜΑΠ

Τίτλος Εργασίας: Μηχανικός Αιολικών Πάρκων

Ημερ/νία Έκδοσης: 24 Μάρτιος 2017

Περιγραφή Θέσης:

Μηχανικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ειδικότητας Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου για εργασία ως Μηχανικός Ασφαλείας κατά την κατασκευή αιολικών πάρκων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απαραίτητη η δυνατότητα εργασίας σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Αναφέρατε εάν υπάρχει δυνατότητα εργασίας και εκτός Ελλάδας. Απαιτείται καλή γνώση Αγγλικών και Γερμανικών. Παρέχεται ειδική εκπαίδευση για την ασφάλεια και υγεία της εργασίας και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης Αποστείλατε βιογραφικό στα Αγγλικά και Γερμανικά με τη μορφή “europass” (βλ. https://europass.cedefop.europa.eu/el/home) και την ένδειξη «Μηχανικός Αιολικών Πάρκων».


Υποβολή Βιογραφικού
10(6EYN) Επισκέπτρια Υγείας - Νοσηλεύτρια

Κωδικός Θέσης: 6EYN

Τίτλος Εργασίας: Επισκέπτρια Υγείας - Νοσηλεύτρια

Ημερ/νία Έκδοσης: 17 Μάρτιος 2017

Περιγραφή Θέσης:

Ζητείται Επισκέπτρια Υγείας (ΑΕΙ) και Νοσηλεύτρια (ΑΕΙ) με εμπειρία στη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους και στην εκπαίδευση εργαζομένων για Α' βοήθειες για τη στελέχωση ιατρείου μεγάλης επιχείρησης.


Υποβολή Βιογραφικού
11(1ΜΜΜ) Μεταλλειολόγος - Μεταλλουργός Μηχανικός

Κωδικός Θέσης: 1ΜΜΜ

Τίτλος Εργασίας: Μεταλλειολόγος - Μεταλλουργός Μηχανικός

Ημερ/νία Έκδοσης: 15 Φεβρουάριος 2017

Περιγραφή Θέσης:

Ζητείται Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος - Μεταλλουργός Μηχανικός για απασχόληση ως Τεχνικός Ασφάλειας εντός Αττικής.

Απαραίτητη εμπειρία σε λατομικές δραστηριότητες.


Υποβολή Βιογραφικού