Ανεξάρτητα από τις θέσεις εργασίας οι οποίες αναφέρονται παρακάτω, εαν σας ενδιαφέρει η απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη σε κάποιο από τα πεδία δραστηριοτήτων της Ergonomia υποβάλλετε το Βιογραφικό σας, συνοδευόμενο από επιστολή παρουσίασης των δυνατοτήτων σας.

Προφίλ Εργαζομένου στην Ergonomia

Θέσεις Εργασίας

1(3TA) Μηχανικός Σύμβουλος Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας

Κωδικός Θέσης: 3ΤΑ

Τίτλος Εργασίας: Μηχανικός Σύμβουλος Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας

Ημερ/νία Έκδοσης: 29 Οκτωβρίου 2018

Περιγραφή Θέσης:

Μηχανικοί Σύμβουλοι Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, ζητούνται για συνεργασία σε όλη την Ελλάδα από την Ergonomia , την πρώτη εταιρεία Συμβούλων Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (από το 1992), η οποία έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την συνέπεια και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της.

Τα καθήκοντα του Μηχανικού Συμβούλου ΑΥΕ περιλαμβάνουν όλα τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία (Ν.3850/2010) και επιπλέον σειρά άλλων έτσι ώστε να παρέχονται στον πελάτη ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις σε θέματα πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου περιλαμβανομένης της συγγραφής εξειδικευμένων μελετών και μετρήσεων φυσικών και χημικών παραγόντων.

Για το σκοπό αυτό η Ergonomia παρέχει στον ΣΑΥΕ όλη την απαιτούμενη ενημέρωση και υποστήριξη. Για τους πολιτικούς μηχανικούς τα καθήκοντα του Συμβούλου ΑΥΕ περιλαμβάνουν εκείνα του Συντονιστή Ασφαλείας (ΠΔ 305/96).

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Για τα Τεχνικά Έργα (περιλαμβανομένων Αιολικών Πάρκων), πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού και δυνατότητα μετακίνησης στην Ελλάδα
 • Καλή γνώση Αγγλικών & MS Office
 • Πνεύμα συνεργασίας, ανάπτυξης δεσμών εμπιστοσύνης με τους πελάτες και διάθεση διαρκούς εξέλιξης

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία στην Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας, τουλάχιστον 2 έτη
 • Επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα ΑΥΕ

Παρακαλείστε, να αποστέλλετε τα CVs σας σε μορφή Europass, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Πρότυπο και οδηγίες συγγραφής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


Υποβολή Βιογραφικού
2(1ΤΕ) Τεχνικοί Ασφάλειας για Τεχνικά Έργα

Κωδικός Θέσης: 1ΤΕ

Τίτλος Εργασίας: Τεχνικοί Ασφάλειας για Τεχνικά Έργα

Ημερ/νία Έκδοσης: 15 Οκτωβρίου 2018

Περιγραφή Θέσης:

Τεχνικοί Ασφάλειας για Τεχνικά Έργα (κυρίως Αιολικά Πάρκα) ζητούνται για συνεργασία σε όλη την Ελλάδα από την Ergonomia , την πρώτη εταιρεία Συμβούλων Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (από το 1992), η οποία έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την συνέπεια και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
 • Δυνατότητα εγγραφής στο SEPENET (www.sepenet.gr)
 • Καλή γνώση Αγγλικών & MS Office
 • Δυνατότητα μετακίνησης ή μετεγκατάστασης ανά την Ελλάδα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας, ανάπτυξης δεσμών εμπιστοσύνης με τους πελάτες και διάθεση διαρκούς εξέλιξης

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία στην Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας, τουλάχιστον 2 έτη
 • Επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα ΑΥΕ

Παρακαλείστε, να αποστέλλετε τα CVs σας σε μορφή Europass, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Πρότυπο και οδηγίες συγγραφής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


Υποβολή Βιογραφικού
3(6EYN) Επισκέπτρια Υγείας - Νοσηλεύτρια

Κωδικός Θέσης: 6EYN

Τίτλος Εργασίας: Επισκέπτρια Υγείας - Νοσηλεύτρια

Ημερ/νία Έκδοσης: 17 Μάρτιος 2017

Περιγραφή Θέσης:

Ζητείται Επισκέπτρια Υγείας (ΑΕΙ) και Νοσηλεύτρια (ΑΕΙ) με εμπειρία στη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους και στην εκπαίδευση εργαζομένων για Α' βοήθειες για τη στελέχωση ιατρείου μεγάλης επιχείρησης.


Υποβολή Βιογραφικού