Μια κρίση στο χώρο εργασίας μπορεί να αφορά σε έκρυθμη συμπεριφορά συναδέλφου ή πελάτη, σοβαρό ατύχημα κατά την εργασία, θάνατο ή αυτοκτονία ενός συναδέλφου, ένοπλη ληστεία, περιστατικά κρίσης συνδεδεμένα με βία κατά την εργασία, φυσικές καταστροφές κ.α.

Η αντιμετώπιση μιας κρίσης στο χώρο εργασίας προϋποθέτει τη γνώση και τη χρήση ειδικών τεχνικών και στρατηγικών που ως στόχο έχουν τη σταθεροποίηση της λειτουργικότητας ατόμων και ομάδων, καθώς και την κατά το δυνατό υπερκέραση των εμποδίων που προκύπτουν.

Με την εφαρμογή του προγράμματος Διαχείρισης Μετατραυματικού Στρες (Critical Incident Stress Management, CISM) επιτυγχάνονται τα εξής:

 • Κατανόηση της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας των ομάδων ψυχοκοινωνικής παρέμβασης προς ανακούφιση των θυμάτων, των συγγενών τους και της ομάδας διαχείρισης της κρίσης μετά από κρίσιμο περιστατικό.
 • Ενημέρωση για συγκεκριμένες στρατηγικές και τεχνικές παρέμβασης που αφορούν κυρίως στην άμεση και στη μεσοπρόθεσμη φάση διαχείρισης της κρίσης.
 • Αναγνώριση των αναμενόμενων και μη συμπεριφορών που έπονται τραυματικών γεγονότων.
 • Την πρόληψη των τραυματικών αντιδράσεων και του μετατραυματικού στρες.
 • Καθοδήγηση για την ενημέρωση του προσωπικό για την διαδικασία CISM.
 • Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ενός τραυματικού/βίαιου περιστατικού στη λειτουργία του τμήματος.

 

Η υπηρεσία CISM της Ergonomia

 

Η υπηρεσία CISM που εφαρμόζει η Ergonomia διαμορφώνεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει τα εξής:

 

 • Αξιολόγηση υπάρχουσας διαδικασίας αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών σε συνεργασία με τους αρμόδιους της επιχείρησης.
 • Δόμηση διαδικασίας CISM.
 • Εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην διαδικασία CISM για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των τραυματικών/βίαιων περιστατικών.
 • Άμεση παρέμβαση εκτόνωσης στον τόπο του συμβάντος (defusing), καθοδήγηση, υποστήριξη και συμβουλευτική στους εμπλεκόμενους, καθώς και στα στελέχη της επιχείρησης, από έμπειρους ψυχολόγους της Ergonomia. Στις περιπτώσεις που το περιστατικό συνοδεύεται από τραυματισμό, παρέχεται επιπλέον υποστήριξη στους συγγενείς για το τι να περιμένουν και πώς μπορούν να βοηθήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
 • Ομαδική ψυχολογική υποστήριξη στα εμπλεκόμενα άτομα (debriefing). Πρόκειται για ομαδική συνεδρία σύντομης διάρκειας (περίπου 2-3 ωρών) με σκοπό την ομαλοποίηση των αντιδράσεων και των συμπτωμάτων και την αποφυγή προβλημάτων μελλοντικά. Αποτελεί είδος «ψυχολογικών πρώτων βοηθειών». Από τη συνάντηση θα προκύψουν στοιχεία για τα άτομα που θα χρειαστούν ατομική βοήθεια (ατομικές συνεδρίες) ή εποπτεία.
 • Υποστήριξη στα εμπλεκόμενα άτομα με ατομική συμβουλευτική (πρόσωπο με πρόσωπο) στο γραφείο του ψυχολόγου. Περιλαμβάνει εποπτεία και παρακολούθηση, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, των εμπλεκόμενων εργαζομένων που συνδέονται με το περιστατικό με σκοπό την αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών τους και επαναφορά στην προ-κρίσης συμπεριφορά και απόδοση (προσωπική και επαγγελματική) το συντομότερο δυνατόν.
 • Συμβουλευτική στους Διευθυντές (πρόσωπο με πρόσωπο) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή τηλεφωνικά με σκοπό να μπορούν να χειριστούν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν. Απαντώνται οι ερωτήσεις που τίθενται και παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες.