Τα προγράμματα On site Ψυχολόγου, Case Management και η Γραμμή Συμβουλευτικής Εργαζομένων, που έχει αναπτύξει η Ergonomia σε εταιρείες-πελάτες της,  μπορούν βοηθήσουν τον εργαζόμενο και τη Διοίκηση, στην αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων, είτε αυτές συνδέονται με την εργασία, είτε με την προσωπική ζωή. 

Οι παρεμβάσεις βασίζονται στο πρότυπο της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας (Cognitive Behavioral Treatment-CBT) και παρέχονται από τους εξειδικευμένους και με άδεια άσκησης επαγγέλματος, συμβούλους ψυχολόγους και ψυχιάτρους του πανελλαδικού δικτύου της Ergonomia. Η εταιρεία του εργαζόμενου καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος.

Συνήθεις δυσκολίες περιλαμβάνουν: άγχος, κατάθλιψη, χρήση ουσιών και άλλες εξαρτήσεις (π.χ. κάπνισμα), ασθένεια και απώλεια, επιστροφή στην εργασία ύστερα από αναρρωτική άδεια λόγω σοβαρής ψυχικής νόσου, μη αποτελεσματική επικοινωνία με πελάτες/συναδέλφους, εκφοβισμός κ.α.

Οι συνομιλίες γίνονται σε πλαίσιο εμπιστοσύνης, επαγγελματικής συνέπειας και αυστηρής τήρησης του απορρήτου, σύμφωνα και με τις οδηγίες προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (GDPR).

 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

 

  • Υπηρεσία οn site Ψυχολόγου στην λογική του γιατρού εργασίας, με διενέργεια προγραμματισμένων ατομικών συνεδριών σε κλειστό και προστατευμένο χώρο της επιχείρησης.

 

  • Υπηρεσία Case Management. Συμβουλευτική Υποστήριξη των Στελεχών Διευθύνσεων Υγείας και Ασφάλειας και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων από εξειδικευμένη και με μακρά εμπειρία ομάδα Συμβούλων Ψυχολόγων και Ψυχιάτρων, για εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν έντονα δύσκολες καταστάσεις, προκειμένου να τις διαχειριστούν και να τις ξεπεράσουν.

 

  • Γραμμή Συμβουλευτικής Εργαζομένων, με άμεσα διαθέσιμους ψυχολόγους, όπου γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση του θέματος και εάν το επιθυμεί ο εργαζόμενος ή οι οικείοι του προγραμματίζονται επιπλέον τηλεφωνικά ραντεβού για την ουσιαστικότερη βοήθειά του. Εάν πρόκειται για περιστατικό που δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της «βραχείας τηλεφωνικής συμβουλευτικής υποστήριξης», τότε παραπέμπεται σε αρμόδια υπηρεσία της χώρας. Αν κριθεί από τον ψυχολόγο της Ergonomia ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση της υποστήριξης μέσω ατομικών συνεδριών, πρόσωπο με πρόσωπο, υπάρχει η δυνατότητα να διενεργούνται οι συναντήσεις στα κατά τόπους γραφεία των συνεργαζόμενων συμβούλων ψυχολόγων, για περιορισμένο αριθμό συνεδριών. Τέλος, σε περίπτωση απομακρυσμένων περιοχών μπορεί να αξιοποιηθεί δυνατότητα on-line συμβουλευτικής μέσω internet.