Η «Ευεξία κατά την εργασία» αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχούς ανάπτυξης στη σύγχρονη επιχείρηση. Τα ειδικά προγράμματα Προαγωγής της Υγείας και Ευεξίας της Ergonomia παρέχουν στον εργαζόμενο μια ελκυστική διέξοδο από την καθημερινότητα το και έναν οδηγό για ειδικά θέματα υγείας που τον απασχολούν. Έτσι, προλαμβάνεται η εκδήλωση προβλημάτων που θα μπορούσαν να είναι τροχοπέδη στη μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητά της.

Ενδεικτικά Προγράμματα Προαγωγής Υγείας και Ευεξίας:

Το Πρόγραμμα Διακοπής του Καπνίσματος της Ergonomia έχει σχεδιαστεί ειδικά για επιχειρήσεις που επιθυμούν την υποστήριξη των εργαζομένων τους για τη διακοπή της βλαβερής αυτής συνήθειας. Το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Απεξάρτησης από το Κάπνισμα γίνεται σε πρότυπο ιατρείο διακοπής καπνίσματος και σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν αποφασίσει να διακόψουν οριστικά το κάπνισμα. Η δράση πραγματοποιείται με ομαδικές παρεμβάσεις τόσο σε ενημερωτικό όσο και βιωματικό επίπεδο και στοχεύει στην πρόληψη εκδήλωσης προβλημάτων και στη δημιουργία συνθηκών ευεξίας κατά την εργασία.

Η Ergonomia και οι συνεργάτες της είναι σε θέση να σχεδιάσουν εξειδικευμένα προγράμματα για την κάθε επιχείρηση. Οι προτάσεις μας για τη βελτίωση των συνηθειών, βασίζονται στο τρίπτυχο αλλαγής της συμπεριφοράς: Γνώσεις-Περιβάλλον-Συμπεριφορά. Επιμορφωτικά σεμινάρια, focus groups, μετρήσεις σύστασης σώματος, λιπομετρήσεις και εξατομικευμένα πλάνα διατροφής για απώλεια βάρους αποτελούν κάποιες από τις δράσεις της υπηρεσίας που τελούνται από πεπειραμένους διαιτολόγους. Η επικουρική συνδρομή ψυχολόγου σε ειδικές κατηγορίες προσωπικού (π.χ. βουλιμία) παρουςιάζει επίσης σημαντικά οφέλη. Η θεματολογία διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως: παχυσαρκία, διατροφή & στρες, αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα, υπερχοληστερολαιμία, υπέρταση, οστεοπενία-οστεοπόρωση.

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται στο σύνολο του προσωπικού της εταιρείας και έχουν βιωματικό-διαδραστικό χαρακτήρα, ενώ υλοποιούνται από εξειδικευμένους διαιτολόγους-κλινικούς διατροφολόγους, ιατρούς, ψυχολόγους και μηχανικούς. Στοχεύουν στην παροχή υπεύθυνης πληροφόρησης, την εξοικείωση των εργαζομένων με νέες μεθόδους προαγωγής της υγείας και ευεξίας και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που τους αφορούν. Επίσης, στηρίζουν την πρόληψη ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο εργασιακό χώρο και την ανάπτυξη κλίματος ευεξίας και ποιότητας ζωής. Συνήθως, γι’ αυτές τις εκδηλώσεις αξιοποιούνται οι θεματικές Παγκόσμιες Ημέρες: Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (28 Απριλίου) & η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Οκτώβριος).