Τα προγράμματα Υποστήριξης, Συμβουλευτικής και Coaching της Ergonomia βοηθούν τον εργαζόμενο, τα μέλη της οικογένειάς του και τη Διοίκηση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης σύνθετων καταστάσεων, είτε αυτές συνδέονται με την εργασία, είτε με τη προσωπική ζωή. Βασίζονται στο πρότυπο Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας (Cognitive Behavioral Treatment - CBT) και παρέχονται από εξειδικευμένους συμβούλους του πανελλαδικού δικτύου της Ergonomia.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει στήριξη εργαζομένων με ιδιαίτερες εργασιακές δυσκολίες και των οικογενειών τους και καθοδήγηση των διευθυντικών στελεχών. Οι προϊστάμενοι εκπαιδεύονται από την Ergonomia, ώστε να διακρίνουν ποιοι εργαζόμενοι χρειάζονται ειδική υποστήριξη από ΕΑΡ, λόγω προσωπικών ή εργασιακών θεμάτων. Απαντώνται οι ερωτήσεις που τίθενται και παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες, ώστε να μην φέρουν μόνοι το βάρος να λειτουργούν σαν επαγγελματίες θεραπευτές, μαζί με τις ήδη αυξημένες ευθύνες τους.

Οι συναντήσεις γίνονται σε πλαίσιο εμπιστοσύνης, εμπιστευτικότητας και επαγγελματικής συνέπειας.

Συνήθεις δυσκολίες περιλαμβάνουν:

 • Άγχος
 • Κατάθλιψη
 • Συναισθηματικές διαταραχές
 • Χρήση ουσιών και άλλες εξαρτήσεις (π.χ. κάπνισμα)
 • Ασθένεια και απώλεια
 • Επιστροφή στην εργασία ύστερα από αναρρωτική άδεια, λόγω ψυχικής νόσου
 • Αλλαγές και μεταβάσεις ζωής
 • Διαφορετικότητα στην εργασία
 • Μη αποτελεσματική επικοινωνία με πελάτες
 • Θυμός και διαπληκτισμοί
 • Εξισορρόπηση εργασιακής - προσωπικής ζωής

 • Βελτίωση ποιότητας ζωής
 • Χαμηλά επίπεδα στρες
 • Αύξηση απόδοσης και αποτελεσματικότητας
 • Υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση
 • Βελτίωση σωματικής και ψυχικής υγείας
 • Αύξηση αυτοπεποίθησης
 • Βελτίωση επικοινωνιακών ικανοτήτων
 • Βελτίωση εργασιακών σχέσεων με υφιστάμενους
 • Βελτίωση εργασιακών σχέσεων με προϊστάμενους
 • Αύξηση δέσμευσης στην εταιρεία και βελτιωμένο ηθικό