Η υπηρεσία στοχεύει στην παροχή υπεύθυνης ενημέρωσης για τους Ψυχοκοινωνικούς Κινδύνους (ΨΚΚ) και την εξοικείωση των στελεχών διοίκησης και των εργαζομένων στην εν λόγω θεματολογία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να ενισχύσουν την αξιοποίηση των προγραμμάτων συμβουλευτικής στον εργασιακό χώρο.

Τα προγράμματα της Ergonomia μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Διαλέξεις ευαισθητοποίησης για τους ΨΚΚ (διοίκηση, εργαζόμενοι).
 • Υλοποίηση βιωματικών σεμιναρίων (workshops) από ψυχολόγο.

Ενδεικτική θεματολογία διαλέξεων για:

 • Ηγεσία και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
 • Πρόληψη συγκρούσεων και ανάπτυξη ομαλής επικοινωνίας στην ομάδα.
 • Ανάπτυξη και σταθερότητα της οργανωσιακής κουλτούρας.
 • Η αξία της Eκτίμησης των ΨΚΚ σε μια επιχείρηση.
 • Ανάπτυξη προσαρμοστικότητας σε περιόδους οργανωτικής αλλαγής.
 • Ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο. Οι ανησυχητικές συμπεριφορές. (Mental Health Awareness).

 • Εργασιακό άγχος. Ορισμός, ενδείξεις, συνέπειες, αποτελεσματική διαχείριση.
 • Δημιουργία ομαλών σχέσεων επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και ειλικρινούς στάσης στον εργασιακό χώρο.
 • Συναισθηματική Προπόνηση. Τρόπος θωράκισης.
 • Ικανότητα συγκέντρωσης σε απαιτητικές συνθήκες. Η λειτουργία της μνήμης και η διαχείριση του χρόνου εργασίας.
 • Ο θυμός. Η γένεση, τα είδη, οι συνέπειες.

Η θεματολογία των βιωματικών σεμιναρίων (workshops) εστιάζεται στις εξής θεματικές:

 

 • Ψυχική Υγεία και Ευεξία
 • Προσωπική και Οικογενειακή Ανάπτυξη  
 • Εξισορρόπηση Προσωπικής και Επαγγελματικής Ζωής