Εργονομία είναι η επιστήμη που μελετά την προσαρμογή των απαιτήσεων του εργασιακού καθήκοντος στις δυνατότητες του ανθρώπου με στόχο την προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο.

Η Ergonomia προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών εργονομικών υπηρεσιών που βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε περιβάλλοντα γραφείων, όσο και σε βιομηχανικούς χώρους. Μέσα από την εμπειρία των εργονόμων μας και τη διαρκή επαφή μας με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων παρέχουμε βιωματική μετάδοση γνώσεων Εργονομίας για εργαζόμενους σε χώρους γραφείων ή παραγωγής με εξατομικευμένη συμβουλευτική σε κάθε εργαζόμενο.

Έμπειροι συνεργάτες της Ergonomia, την ίδια ημέρα και επιπλέον της θεωρητικής επιμόρφωσης των εργαζομένων, επισκέπτονται τις θέσεις εργασίας τους, μια προς μια, υποδεικνύοντας εξατομικευμένες παρεμβάσεις βελτίωσής τους και προτείνοντας μέτρα πρόληψης μυοσκελετικών παθήσεων, ατυχημάτων και ευεξίας στο χώρο εργασίας.

Η εφαρμογή κανόνων Εργονομίας απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους και αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων για την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων και την έμπρακτη εργονομική βελτίωση των θέσεων εργασίας.

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας διενεργούνται αναλυτικά τα εξής:

 • Αρχική επισκόπηση των χώρων από τους ειδικούς της Ergonomia, για εξοικείωση τους με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και διανομή στους εργαζόμενους του συνοπτικού Οδηγού Εργονομικής Διευθέτησης Θέσεων Εργασίας.
 • Επιμόρφωση έως 30 λεπτά ανά ομοιογενή ομάδα (π.χ. ομάδες γραφείων, αποθήκης, παραγωγής) σε αίθουσα, με θεματολογία:
  • εργονομική διευθέτηση θέσεων εργασίας στο χώρο εργασίας και πρόληψη μυοσκελετικών κινδύνων,
  • συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος (φωτισμός, θόρυβος, θερμική άνεση, αερισμός),
  • καλές πρακτικές για υγεία, πρόληψη ατυχημάτων και ευεξία στο χώρο εργασίας,
  • επιτόπια συμβουλευτική (υποδείξεις / παρεμβάσεις) εξατομικευμένη σε κάθε θέση εργασίας (περίπου 10 λεπτά/ θέση).
 • Συμπλήρωση «Ατομικής Κάρτας Εργονομικών Υποδείξεων» με προσωποποιημένες υποδείξεις που παραδίδεται στον εργαζόμενο.

Επιπλέον των ανωτέρω μπορούν να προσφερθούν:

 • Συνολική αποτύπωση της μυοσκελετικής υγείας του προσωπικού βάσει του Nordic Musculoskeletal Questionnaire. Η αποτύπωση αυτή, πέραν της συμβουλευτικής σε προσωπικό επίπεδο, δίνει μια συνολική εικόνα της μυοσκελετικής υγείας στην επιχείρηση η οποία χρησιμοποιείται για benchmarking και για διαχρονική παρακολούθηση).
 • Συνολική αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος εργασίας με συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η επεξεργασία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου αυτού δίνει πληροφορίες για πιθανά θέματα που επιδέχονται βελτίωση πέραν των θέσεων εργασίας.