Επιχειρήσεις οι οποίες εγκαθιστούν, επισκευάζουν, συντηρούν ιατρικό εξοπλισμό, ή παρέχουν υποστήριξη και προϊόντα για ιατρική χρήση εντός ελεγχόμενης περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών οφείλουν να αδειοδοτηθούν και να ελέγχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία με σκοπό την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων έχει επιβάλλει τον θεσμό του Υπευθύνου Ακτινοπροστασίας

Δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο έκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες μπορεί να αναλαμβάνει μόνο το προσωπικό αυτών των επιχειρήσεων.

Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι:

  • η εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και η παρακολούθηση της λειτουργίας ιατρικού εξοπλισμού ο οποίος παράγει ή ανιχνεύει ιοντίζουσες ακτινοβολίες (π.χ. γραμμικοί επιταχυντές, γάμα κάμερες, ακτινολογικά μηχανήματα, κλπ), καθώς επίσης
  • η υποστήριξη επεμβατικών διαδικασιών.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.