Ο Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας προβλέπεται από το Π.Δ. 305/1996 και ορίζεται από τον Ανάδοχο συνολικά του έργου, ή εάν δεν υπάρχει, τότε από τον Κύριο του Έργου. Είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συντελεστών του Έργου, με σκοπό την ενσωμάτωση της Ασφάλειας και Υγείας σε όλες τις φάσεις του, δηλαδή τη μελέτη, την κατασκευή και τη χρήση του.

Η νομοθεσία προβλέπει Συντονιστή τόσο κατά την εκπόνηση της μελέτης του Έργου όσο και κατά την εκτέλεσή του.

Ο Συντονιστής κατά τη μελέτη του έργου

 • Συντάσσει το Σχέδιο και τον ΦάκελοΑσφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) της εργασίας, σε συνεργασία με τους μελετητές του.
 • Ενσωματώνει τις γενικές αρχές πρόληψης των κινδύνων κατά την εργασία σε όλες τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές και οργανωτικές επιλογές της μελέτης, προκειμένου η αλληλεπίδραση των διαφόρων εργασιών στην ταυτόχρονη ή διαδοχική διεξαγωγή τους από τους εργολάβους, να μην εγκυμονεί κινδύνους για τους εργαζόμενους. 

Ο Συντονιστής κατά την εκτέλεση του έργου

 • Αναπροσαρμόζει το Σχέδιο και τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας που έχει συνταχθεί κατά την μελέτη του έργου, ή συντάσσει νέο.
 • Συντονίζει τους εργολάβους, υπεργολάβους και αυτοαπασχολούμενους και τους ενημερώνει για τις υποχρεώσεις τους.
 • Συμβάλλει στη διαμόρφωση και στον προγραμματισμό των οργανωτικών και τεχνικών επιλογών των εργασιών, για την πρόληψη των κινδύνων τόσο των απασχολουμένων, όσο και τρίτων (περίοικοι, διερχόμενοι, κ.λπ.).

Τα οφέλη για τον Ανάδοχο και τον Κύριο του Έργου είναι πολλαπλά:

 • Αποφυγή ατυχημάτων και διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.
 • Αποφυγή προστίμων - διακοπής εργασιών.
 • Επικέντρωση στην κατασκευή για εμπρόθεσμη και εντός του προϋπολογισμού ολοκλήρωση του Έργου.

Η Ergonomia έχει αναλάβει επιτυχώς το Συντονισμό Ασφαλείας στα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της χώρας, όπως:

 • Κατασκευή Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.
 • Κατασκευή του Μετρό της Αθήνας.
 • Κατασκευή Εγνατίας Οδού.
 • Ολυμπιακά Έργα (Γήπεδο Ταε-κβο-ντο, Οροφή Ποδηλατοδρομίου ΟΑΚΑ, κ.ά.).
 • Κατασκευή Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας:
  • θερμικών και συνδυασμένου κύκλου,
  • αιολικών & φωτοβολταϊκών πάρκων,
  • μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.
  • Κατασκευή Ιόνιας Οδού.
 • Επέκταση του νέου Διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα.
 • Κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.