ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2017


26 θέματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στην επιχείρησή σας από την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα στην Επαγγελματική & Βιομηχανική Ασφάλεια


Η θεματολογία κάθε σεμιναρίου προσαρμόζεται στην δραστηριότητα & τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης: Βιομηχανία, Τράπεζες, Ναυτιλία, Τεχνικά Έργα, Λιανικό Εμπόριο, Τρόφιμα - Εστίαση, Υπηρεσίες, Μεταφορές - Logistics


Πληροφορίες: www.ergonomia.gr/seminars.html ή στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων τηλ. 210 2773327 (εσωτ. 143), email: seminars@ergonomia.gr