Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης, προσφέροντας νέες δυνατότητες στη διεξαγωγή σεμιναρίων, εκπαιδευτικών συνεδριών και προγραμμάτων κατάρτισης.

Η Ergonomia απαντώντας στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των στελεχών τους, προσφέρει προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης σε στελέχη και προσωπικό εταιρειών, εύκολα, γρήγορα, χωρίς συμβιβασμό στην ποιότητα των προγραμμάτων που την καταξίωσαν και με μειωμένο κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ergonomia προσφέρει τις εξής επιλογές:

  • E-Learning: Η εκπαίδευση αυτή αφορά στην κατάρτιση σε προκαθορισμένα μαθήματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την Ergonomia, σε ένα γραφικό περιβάλλον, σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσφέρουν στον εκπαιδευόμενο εύκολη και άμεση κατανόηση των αντικειμένων που πραγματεύονται. Η παρουσίαση του υλικού γίνεται με χρήση διαφανειών flash, σκίτσων, animations, βίντεο, φωνής (αφήγησης) και άλλων σύγχρονων μεθόδων, συνιστώντας ένα αυτόνομο πακέτο που δεν απαιτεί την παρουσία φυσικού εκπαιδευτή. Παρόλα αυτά, ο εκπαιδευόμενος έχει πρόβαση σε επιπλέον ψηφιακό υλικό καθώς και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους επιβλέποντες της υπηρεσίας στην Ergonomia, σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης.

 

  • Webinars: Πρόκειται για εξ' αποστάσεως διεξαγωγή σεμιναρίων, ενδοεπιχειρησιακά ή ανοικτά, με το συντονισμό εκπαιδευτή της Ergonomia. Ακριβώς όπως και στην περίπτωση διεξαγωγής σεμιναρίων με φυσικό εκπαιδευτή, τα webinars γίνονται μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι συνυπάρχουν, ο καθένας όμως από τον υπολογιστή του. Η πλατφόρμα είναι πλήρως διαδραστική και αφενός δίδει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να εκμεταλλευτεί όλες τις ευκολίες που παρέχει ο Η/Υ στην παρουσίαση, αφαιτέρου προσφέρει στους εκπαιδευομένους τη δυνατότητα συμμετοχής – με τις ίδιες δυνατότητες που θα έδιδε η εκπαίδευση με φυσικό εκπαιδευτή - δίχως τη μετακίνησή τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Ανάλογα με το ρυθμό και τη βούληση των εκπαιδευομένων

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ::

  • E-Learning

Η Ergonomia έχει σχεδιάσει μία σειρά μαθημάτων e-learning για τις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων είναι:

(α) Ασφαλής και Άνετη Εργασία με Η/Υ.

(β) Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων.

(γ) Πυροπροστασία – Αντιμετώπιση Εκτάκτων Καταστάσεων.

  • Webinars

Η θεματολογία των webinars καλύπτει γνωστικά αντικείμενα ειδικά σχεδιασμένα για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας, ενώ μπορούν να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάποιας επιχείρησης αν ζητηθεί. Ενδεικτική θεματολογία περιλαμβάνει:

  • Βασικές Αρχές ΑΥΕ για Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων
  • Διαχείριση ΑΥΕ σε Τεχνικά Έργα για Μηχανικούς και Υπευθύνους Έργου
  • Ειδικά Θέματα Εκπαίδευσης ΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο seminars@ergonomia.gr.