Γνωρίζετε ότι:

 • έρευνα στην ΕE για το εργασιακό στρες, κατατάσσει τους Έλληνες στην πρώτη θέση, με άνω του 72% των εργαζομένων να δηλώνουν ότι πάσχουν από εργασιακό στρες;
 • άλλη έρευνα του 2010 δείχνει ότι το 25% των Ελλήνων ιατρών παρουσιάζει συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out);


Στην εποχή μας οι συνθήκες της εργασίας μεταβάλλονται γρήγορα, περιορίζονται οι θέσεις εργασίας, ζητείται μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο στα καθήκοντα και στις δεξιότητες, διαφοροποιούνται τα συμβατικά συστήματα αμοιβών σε εκείνα που συνδέονται με την επίτευξη προσωπικών, εταιρικών και ευρύτερων στόχων. Οι αλλαγές αυτές αντικειμενικά αυξάνουν την πίεση που ο εργαζόμενος δέχεται από την εργασία, ενώ μπορεί να διαταραχθεί η ισορροπία που προσπαθεί να πετύχει μεταξύ εργασιακής και προσωπικής του ζωής, σε βάρος της δεύτερης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας θα είναι ραγδαία, γεγονός που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. Το κόστος των απουσιών από την εργασία κυμαίνεται από 2 έως 16% του ετήσιου μισθολογικού κόστους, ενώ ποσοστό 50-60% των ημερών αποχής από την εργασία οφείλεται, άμεσα ή έμμεσα, στο στρες.

Τα Προγράμματα Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Employee Assistance Programs-EAP) υποστηρίζουν την Διοίκηση και τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων σε θέματα ψυχικής υγείας των εργαζομένων και τους βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων είτε αυτά συνδέονται με την εργασία ή / και με την προσωπική τους ζωή.

Τα ΕΑΡ μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα του στρες και των απουσιών από την εργασία έως και 50%.

Γιατί να επιλέξετε την Ergonomia;

 • Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία, συστηματική και μακρόχρονη συνεργασία με Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Συνδυάζουμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 • Υιοθετούμε Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα και αυστηρά κριτήρια κατά την παροχή των υπηρεσιών EAP.
 • Αδειοδοτηθήκαμε πρώτοι από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Μάιος 2005)
 • Εφαρμόζουμε το διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας και είμαστε μέλη του τοπικού και παράλληλα διεθνούς δικτύου EAP.
 • Χρησιμοποιούμε evidence based practices όπως η Γνωστική-Συμπεριφορική Προσέγγιση που είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως η αποτελεσματικότερη για εργασιακά θέματα.
 • Τα προγράμματα υλοποιούνται από πανελλαδικό δίκτυο πιστοποιημένων εξειδικευμένων Συμβούλων (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί) με αξιόλογη εμπειρία.
 • Οι υπηρεσίες μας έχουν και βιωματικό χαρακτήρα στοχεύοντας να προσφέρουν στρατηγικές ενίσχυσης των εργασιακών σχέσεων και αντιμετώπισης των προβλημάτων της προσωπικής ζωής.
 • Υπολογίζουμε εκ των προτέρων, με ειδική μέθοδο σε συνεργασία μαζί σας, την ανταποδοτικότητα (ROI) των υπηρεσιών ΕΑΡ.