Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου στην Βιομηχανία

ΕτΕΚ-στη-Βιομηχανία-Εκτίμηση-του-Επαγγελματικού-Κινδύνου

EtEK-gia-Biomixanies

Η Μέθοδος για την Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕτΕΚ) που παρουσιάζεται, είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες διαφόρων βιομηχανικών κλάδων. Αποτελεί μια ευρύτερα αποδεκτή μεθοδολογία διότι έχει επιτυχώς χρησιμοποιηθεί σε σειρά βιομηχανιών διαφορετικών κλάδων και περιλαμβάνεται πλέον ως πρότυπο στις τεχνικές προδιαραφές σχετικών δημοπρασιών. Η Μέθοδος πληροί τις απαιτήσεις της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο ΕΔΩ