“Εκδήλωση Γνώσης” της Εργονομία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία με τον Prof. Nicholas Askounes-Ashford

Tην Τρίτη 14 Ιουλίου 2009 και ώρα 6.00 μμ, Ξενοδοχείο Αλέξανδρος, ο κ. Nicholas Askounes Ashford ειδικός σύμβουλος της Ergonomia από την ίδρυσή της και καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ΜΙΤ των ΗΠΑ (http://web.mit.edu/ctpid/www/people/Ashford.html), ανέπτυξε με το μοναδικό και εμπνευσμένο τρόπο του το θέμα:

Reflections on the differences between the systems for the Prevention of Occupational Risks and for the Protection of the Environment in the USA and the EU

O κ. Ηλίας Μπανούτσος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ergonomia παρουσίασε συνοπτικά την προσωπικότητα, το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και την εμπειρία του καθηγητή, τονίζοντας την διατήρηση των ισχυρών δεσμών του με την Ελλάδα και την έντονη επιθυμία του να συμβάλλει ουσιαστικά στη χώρα των προγόνων του.

Κατά την ομιλία του ο καθηγητής Nicholas Askounes – Ashford σχολιάζοντας την πραγματικότητα στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας & υγείας κατά την εργασία (ΑΥΕ) στις ΗΠΑ και ΕΕ, επισήμανε ότι:

  • Οι δύο τομείς συνεχίζεται να εξετάζονται ξεχωριστά, παρά την ισχυρή επιστημονική και λειτουργική διασύνδεσή τους.
  • Έχει σημειωθεί σημαντικότατη πρόοδος στην κατανόηση των κινδύνων, των νέων ασθενειών και των μηχανισμών που τις προξενούν, καθώς και στον σχεδιασμό τεχνολογίας, προϊόντων και συστημάτων με βάση τις αρχές της αειφορίας.
  • Ενώ οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ΑΥΕ έχουν αυξηθεί, καθώς και η αβεβαιότητα για την πρόβλεψή τους, η λογική για την υιοθέτηση νέας νομοθεσίας και κανονισμών συνδέεται όλο και περισσότερο με μεθόδους ανάλυσης κόστους-οφέλους και ποσοτικής αξιολόγησης της επικινδυνότητας, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι δεν επαρκούν.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στις κυριότερες προσεγγίσεις για την συνδυασμένη προστασία του περιβάλλοντος  και της ΑΥΕ με παραδείγματα  συγκεκριμένων τεχνολογιών και του τρόπου που αυτές επιδρούν, και παρουσίασε με κριτικό πνεύμα τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου στις ΗΠΑ και ΕΕ. Επίσης τόνισε ότι οι σχετικοί κανονισμοί όχι μόνο δεν θέτουν φραγμούς στην ανταγωνιστικότητα  των επιχειρήσεων, αλλά συμβάλλουν στην προσπάθειά τους για καινοτομία.

Τέλος, η ομιλία του καθηγητή έκλεισε τονίζοντας την σημασία της εγγενούς ασφάλειας. Ανέφερε τρόπους για την διάδοση της εφαρμογής τεχνολογιών εγγενούς ασφάλειας, καθώς και τους κυριότερους λόγους που οι επιχειρήσεις τις εφαρμόζουν ή αδυνατούν να υιοθετήσουν.

Με αφορμή τα παραπάνω οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήσεις, και τέθηκαν αρκετές, στον καθηγητή, ο οποίος κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον όλων, μέχρι το κλείσιμο, παίρνοντας και χρόνο από το coctail που ακολούθησε αμέσως μετά.