Νέος Ιστότοπος της Ergonomia!

Η Ergonomia ανανέωσε τον ιστότοπό της. Η νέα μας σελίδα βασίζεται στα πλέον σύγχρονα πρότυπα και επιτρέπει τη διεξοδικότερη και καλύτερη παρουσίαση των υπηρεσιών μας. Σημαντική προσθήκη στην έως τώρα λειτουργία της εταιρείας αποτελεί και ο σχεδιασμός του ενδοδικτύου εξωτερικής πρόσβασης (extranet) της Ergonomia, το οποίο αυτοματοποιεί και διευκολύνει τη διαμοίραση της πληροφορίας μεταξύ του δικτύου των Τεχνικών Ασφαλείας, Ιατρών Εργασίας και Ψυχολόγων της Εταιρείας, ενώ μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα υποσυστήματα που υλοποιήθηκαν, απλοποιείται και ενισχύεται ο ψηφιακός τρόπος υποστήριξης του έργου των συνεργατών μας ανά την Ελλάδα.

Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η Global Star Interactive Intelligence.