Συμμετοχή της Ergonomia στο Συνέδριο για την Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας

Η Ergonomia συμμετέχει ενεργά στο «1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» στις 29-30 Νοεμβρίου 2010 το οποίο διοργανώνεται από το ΕΛΙΝΥΑΕ στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

Ο πρώτος κύριος ομιλητής του Συνεδρίου είναι ο Prof. Nicholas A. Askounis Ashford, καθηγητής του ΜΙΤ και συνεργάτης της Ergonomia στα θέματα έρευνας και ανάπτυξης από την ίδρυσή της, με θέμα της ομιλίας του: «Βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση: Προκλήσεις για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων». O Nicholas A. AskounisAshford ήταν ο βασικός ομιλητής σε εκδήλωση της Ergonomia πέρυσι στις 14 Ιουλίου 2009 με θέμα «Συνάντηση Γνώσης» (πληροφορίες εδώ)

Στο Συνέδριο στελέχη της Ergonomia θα παρουσιάσουν τις ομιλίες:

  • Εφαρμογή των οδηγιών ΑΤΕΧ στην Ελληνική Βιομηχανία. Προβλήματα και διδάγματα, Β. Πέππας, Δρ. Π. Παπαδόπουλος.
  • Εργονομική διευθέτηση χώρων εργασίας σε συγκρότημα γραφείων: Ικανοποίηση περιορισμών μέσω εξελεγκτικού σχεδιασμού, Α. Μπασιάκος, Η. Μπανούτσος, Δρ. Ν. Ζαρμπούτης

ενώ θα υπάρχει και αναρτημένη ανακοίνωση με θέμα:

  • Η ενσωμάτωση των προγραμμάτων υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού (ΕΑΡ) στις υπηρεσίες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Μια αναγκαιότητα στη σύγχρονη ελληνική επιχείρηση,  Δρ. Ε. Ανθη, Δρ. Κ. Πετροχείλου

Το Συνέδριο εστιάζει στην πρόληψη προβάλλοντας ότι «η πρόληψη συμφέρει όλους». Σκοπός του είναι να καταδείξει τη σημασία της πρόληψης στην αποτελεσματική αποτροπή τόσο των ατυχημάτων, όσο και των επαγγελματικών ασθενειών, και να αναδείξει ότι η πρόληψη δεν είναι μόνο η εφαρμογή κανόνων, οδηγιών και τεχνικών μέτρων, αλλά και θέμα νοοτροπίας, η οποία θα πρέπει να καλλιεργείται από πολύ μικρή ηλικία. Σκοπός, επίσης, του συνεδρίου είναι να αναδείξει ότι η πρόληψη είναι υπόθεση όλων: των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των ασφαλιστικών φορέων, του κράτους και της κοινωνίας γενικότερα.

Αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ.