Υπάρχει “Κόκκινη Γραμμή” για την Ασφάλεια & Υγεία του Προσωπικού σας;

Σε  δύσκολους καιρούς η εξοικονόμηση πόρων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Οι περικοπές δεν παραβλέπουν κανένα τομέα. Όμως η εφαρμογή των νομικών απαιτήσεων για την Ασφάλεια & Υγεία (Α&Υ) αποτελεί ανελαστικό κόστος, άρα “κόκκινη γραμμή”.  Διαφορετικά, οι συνέπειες μπορεί να γκρεμίσουν μια πολύχρονη προσπάθεια, τόσο στην αγορά όσο και εντός της επιχείρησης, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. βιομηχανία, τεχνικά έργα).

Το κόστος αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών Α&Υ είναι εξαιρετικά χαμηλό συγκρινόμενο με το μισθολογικό κόστος.  Σήμερα το ζητούμενο είναι ο σύμβουλος Α&Υ να διαθέτει κύρος και αξιοπιστία έναντι της διοίκησης, του προσωπικού και της επιθεώρησης εργασίας και να μπορεί να υποδείξει μέτρα χαμηλού κόστους με υψηλή ανταποδοτικότητα.

 

Επίκαιρο Αρθρο του Γενικού Διευθυντή της Ergonomia, κ. Ηλία Μπανούτσου στην ειδική έκδοση του HR Professional με τίτλο Health Safety & Well-Being (Οκτώβριος 2011).