Επανάληψη Σεμιναρίου Ασφαλής Συμπεριφορά στην Εργασία – Behavioral Safety/ Safety Culture

Ολοήμερο Σεμινάριο – Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

 

Το σεμινάριο απευθύνεται  σε Υπεύθυνους & Σύμβουλους Ασφάλειας της Εργασίας, Τεχνικούς Ασφάλειας και Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού με σκοπό την ενημέρωσή τους για την σύγχρονη προσέγγιση της συμπεριφορικής ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του OHSAS 18001/2007, καθώς και για τους τρόπους προώθησής της στην επιχείρηση.

Έχει διάρκεια 8 ώρες και κόστος 150 €/άτομο με δυνατότητα έκπτωσης για πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια επιχείρηση.

Το σεμινάριο προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

H εκπαίδευση μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα 2011 ΛΑΕΚ 0,45%).