Μήνυμα του Προέδρου του ΔΣ για τα 20 χρόνια της Ergonomia

Μήνυμα του κ. Ηλία Μπανούτσου

Προέδρου του ΔΣ

για τα 20 χρόνια της Ergonomia

 

Από το 1992, παραμένουμε προσηλωμένοι  στις ανάγκες του εργαζόμενου και των επιχειρήσεων που πιστεύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

  • Ξεκινήσαμε μια μικρή διεπιστημονική ομάδα (μηχανικός παραγωγής, εργονόμος μηχανικός, ιατρός εργασίας). Η επαγγελματική συνεργασία επιστημόνων με τόσο διαφορετικό αντικείμενο δημιουργούσε απορίες εκείνη την εποχή.
  • Επικεντρώσαμε  στην πρόληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου ως αφετηρία για την εφαρμογή των αρχών της επιστήμης της Εργονομίας, από την οποία εμπνευσθήκαμε την επωνυμία μας.
  • Για σχεδόν μια ολόκληρη 10ετία οι υπηρεσίες μας είχαν περιορισμένη ζήτηση (5-10 επιχειρήσεις). Όμως δεν παραιτηθήκαμε. Αντίθετα,
  • Εργασθήκαμε με ζήλο για την δημιουργία στη χώρα μας ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Η συνεχής προσήλωσή μας στους βασικούς στόχους μας μαζί με τη σκληρή δουλειά οδήγησε στην καταξίωση όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά διεθνώς. Σήμερα η Ergonomia προσελκύει στις γραμμές της τους ικανότερους επαγγελματίες.

H μικρή διεπιστημονική ομάδα είναι σήμερα ένα πολυάριθμο επιστημονικό επιτελείο με τεχνογνωσία που μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύνθετες ανάγκες Διαχείρισης της Επικινδυνότητας διαφορετικών τομέων, όπως μεγάλα τεχνικά έργα, βαριά βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

Οι διαφορετικές υπηρεσίες μας για τη Διαχείριση της Επικινδυνότητας αξιοποιούνται επίσης στις πιο διαφορετικές περιστάσεις. Από  την κατασκευή της γέφυρας του Ρίο – Αντίρριο, την πρόληψη εκρηκτικής ατμόσφαιρας στην τσιμεντοβιομηχανία και την κεντρική επίβλεψη ασφαλείας στην κατασκευή του νέου διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ (προϋπολογισμού €1,2 δις), μέχρι την κάλυψη ετησίως περισσοτέρων από 100.000 εργαζομένων με πανελλαδικό δίκτυο Τεχνικών Ασφαλείας-Ιατρών Εργασίας, την ψυχολογική υποστήριξη για τη διαχείριση κρίσης αλλά και την κάλυψη των θεμάτων ασφαλείας της συναυλίας του Santana πέρυσι στην Αθήνα!

Πάντοτε με γνώμονα το τρίπτυχο: αξιοπιστία, ποιότητα και οικονομική ανταποδοτικότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Στόχος μας εξακολουθεί να παραμένει η δημιουργία ασφαλούς, ευχάριστου και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας, ικανού να υποστηρίξει την ανάπτυξη της σύγχρονης επιχείρησης. Ο στόχος αυτός από μόνος του αποτελεί πρόκληση στις σημερινές αντίξοες συνθήκες. Όμως μας συνεγείρουν οι νέες προκλήσεις του γρήγορα μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Διαφυλάσσοντας το κλειδί της επιτυχίας (ομαδικότητα, συνεργασία, διεπιστημονικότητα), εργαζόμαστε σκληρά. Πιστεύουμε στις ικανότητες των ανθρώπων μας και υποστηρίζουμε τη διαρκή ανάπτυξή τους. Τους ευχαριστούμε ειλικρινά για ότι έχουμε πετύχει.

Ευχαριστούμε επίσης τους συνεργάτες μας στις επιχειρήσεις που μας επιλέγουν σταθερά για περισσότερα από 10 χρόνια, αλλά και εκείνους που μας εμπιστεύονται για πρώτη φορά. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, ούτε δεδομένο. Το αποτέλεσμα της δουλειάς μας κρίνεται καθημερινά στους χώρους εργασίας.

Ηλίας Μπανούτσος

Μηχανικός Παραγωγής – Εργονόμος

Πρόεδρος του ΔΣ