Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι στην Εργασία – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ

Στις  22-3-2012 στην Αθήνα και στις 30-5-12 στην Θεσσαλονίκη το ΣΕΠΕ διοργάνωσε ημερίδες με θέμα την εκτίμηση των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων στην Εργασία,ανακοινώνοντας ότι θα πραγματοποιήσει ελέγχους σε επιχειρήσεις με σκοπό να διαπιστώσει εάν:

1. Έχουν διερευνηθεί και εκτιμηθεί οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι κατά την εργασία, συστηματικά.

 

2. Έχει καταρτισθεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισή τους, εφόσον φυσικά από το προηγούμενο βήμα έχει προκύψει ότι συντρέχει λόγος.

3. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχ. δράσης έχουν ληφθεί και ποιο είναι το αποτέλεσμά τους στην πρόληψη των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων.

 

Χωρίς να εξαιρείται κανένας κλάδος, αναφέρθηκε ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις του τομέα των Υπηρεσιών, π.χ. ξενοδοχεία και εστιατόρια, των Μεταφορών, της Υγείας (πχ νοσοκομεία), στις οποίες έχουν καταγραφεί τα υψηλότερα επίπεδα στρες κατά την εργασία.

 

Το θέμα των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων είναι υπαρκτό και σοβαρό, όπως καταγράφεται και σε πρόσφατη πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση (Ιανουάριος 2012).  Τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πρόβλημα μεταξύ των 36 χωρών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση. Το 85% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα (δείγμα περίπου 1000 ατόμων) πιστεύει ότι το εργασιακό στρες πρόκειται να αυξηθεί στην επόμενη 5ετία. Περισσότερα στο σύνδεσμο http://osha.europa.eu/en/press/press-releases/stress_workplace_to_rise_say_8_out_of_10_in_major_pan-european_opinion_poll?utm_source=shortmessage&utm_medium=email&utm_campaign=shortmessage

 

 

Επισημαίνεται, ότι παρόλο που στο άρθρο 42, §1, του Ν. 3850 (ΠΔ 17/96, άρθρο 7, §1) αναφέρεται η υποχρέωση του εργοδότη να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, στην εκτίμηση του κινδύνου που διενεργείται δεν περιλαμβάνονται οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι διότι ακόμη δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία (εθνική ή κοινοτική) που να διευκρινίζει σοβαρά θέματα, όπως τα προσόντα των ατόμων που τη διενεργούν (προφανώς ο Τεχνικός Ασφάλειας και ο Ιατρός Εργασίας δεν είναι σε θέση από μόνοι τους να αναλάβουν τέτοια ευθύνη), τη μεθοδολογία, τα ειδικά μέτρα πρόληψης ή/και αποτροπής, κλπ. Διεθνώς, η πλέον δόκιμη πρακτική είναι η εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων να διενεργείται από Ψυχολόγο, ο οποίος όμως είναι σε θέση να κατανοεί το εργασιακό περιβάλλον, ενώ συγχρόνως προσεγγίζει και τις ιδιαιτερότητες του καθενός εργαζόμενου που εμπλέκεται.

  •  Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό ενημερωτικό υλικό.

Εκτίμηση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων (Ελληνική Έκδοση)

Εκτίμηση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων (Πολύγλωσση Έκδοση)

Εργαλεία για την επιθεώρηση των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων στην Εργασία

Εργαλείο Σύνοψης Αποτελεσμάτων Ελέγχων ανά χώρα

Ερωτηματολόγιο

Καθοδήγηση για Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

Καθοδήγηση για την Επιθεώρηση

Κατάλογος Ελέγχου Εργασιακού Άγχους

Οδηγός για εταιρείες Mεταφορών

Οδηγός για Νοσοκομεία και Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Οδηγός για τους επιθεωρητές εργασίας

Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι στην Εργασία Γενική Έκδοση (Πολύγλωσση Έκδοση)

Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι στην Εργασία_Γενική Επισκόπηση

Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι στην Εργασία_Ιστορικό

Pan-European Poll_OSH -2012

 

Η θεματολογία της αντιμετώπισης των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων, εντάσσεται ως υπηρεσία στα Προγράμματα Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Employee Assistance Programs – EAP), την οποία η Ergonomia έχει αναπτύξει και παρέχει από το 2004. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο, http://www.ergonomia.eu/eap.