Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επιλέγει την Ergonomia ως Σύμβουλο στην κατασκευή του ΚΠΙΣΝ

Η εταιρεία Ergonomia έχει επιλεγεί από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» ως ο Σύμβουλος Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας κατά την κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ), το οποίο θα στεγάσει την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή (Όπερα), αμφότερα εντός του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος στο Δέλτα του Φαλήρου. Το έργο σχεδιάστηκε από το παγκοσμίου φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW).

Το ΚΠΙΣΝ θα διαθέτει τις πλέον σύγχρονες και περιβαλλοντικά φιλικές εγκαταστάσεις. Για το σκοπό αυτό έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικής αειφορίας.  Ένα κεντρικό στοιχείο του, το οποίο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου, είναι ο καινοτόμος σχεδιασμός της στέγης από τον Renzo Piano και το γραφείο RPBW. Περιλαμβάνει σειρά φωτοβολταϊκών πάνελ, τα οποία θα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες του Κέντρου, εκμεταλλευόμενα την «πράσινη» ηλιακή και αιολική ενέργεια. Το ΚΠΙΣΝ επιδιώκει επίσης την πιστοποίηση του κατά το πρότυπο LEED. Το LEED αφορά όλα τα κτιριακά έργα και απαιτεί την υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων μεθόδων σε πέντε τομείς: στην αειφόρο κατασκευή του έργου, στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, στην ενεργειακή απόδοση, στην επιλογή υλικών και πόρων και στην ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Οι πρόδρομες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο εργοτάξιο κατασκευής του  ΚΠΙΣΝ. Το Κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει το 2016 προσελκύοντας εκατομμύρια επισκεπτών κάθε χρόνο. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του, συνολικού προϋπολογισμού 566 εκ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Πληροφορίες: