Ιατρικό Απόρρητο – Τήρηση Ιατρικών Φακέλων Εργαζομένων

Σας γνωρίζουμε ότι με πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) Ανατ. Αττικής & Βορ. Αιγαίου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο φύλαξης των Ιατρικών Φακέλων Εργαζομένων με σκοπό τη διαφύλαξη του Ιατρικού Απορρήτου.
Ανάλογη ενημέρωση έχουν λάβει και οι συνεργάτες μας Ιατροί Εργασίας οι οποίοι επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις σας στις περιοχές ευθύνης του ΚΕ.Π.Ε.Κ. Ανατ. Αττικής & Βορ. Αιγαίου.
Το ακριβές ενημερωτικό σημείωμα του ΚΕ.Π.Ε.Κ. θα το βρείτε εδώ. Παρακαλούμε για την εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επιβολή προστίμων.

Με πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) Ανατ. Αττικής & Βορ. Αιγαίου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο φύλαξης των Ιατρικών Φακέλων Εργαζομένων με σκοπό τη διαφύλαξη του Ιατρικού Απορρήτου.

 Τηρηση ατομικών ιατρικών φακέλων εργαζομένων