Βιωματική Εκπαίδευση, συνεισφορά της Ergonomia για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας την 10η Οκτωβρίου έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τα ψυχικά νοσήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για επιδημία με 154 εκατομμύρια άτομα να υποφέρουν από κατάθλιψη, 25 εκατομμύρια από σχιζοφρένεια και 95 εκατομμύρια από διαταραχές που σχετίζονται με το αλκοόλ. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 2020 η κατάθλιψη θα είναι η δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης πανελλαδικής μελέτης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, 12 στους 100 κατοίκους βρέθηκαν να πληρούν τα κλινικά κριτήρια της μείζονος κατάθλιψης, παρουσιάζοντας αύξηση 50% από το 2011. Η εντεινόμενη οικονομική κρίση έχει επιδράσει καταλυτικά στην αρνητική αυτή κατάσταση.

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ειδικά για το μήνα Νοέμβριο και σε συμβολική τιμή, η Ergonomia προσφέρει στο χώρο της, ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα αναπτυχθεί σε τρία βιωματικά σεμινάρια, διάρκειας 2 ωρών το καθένα, με τίτλο:

«Διαφύλαξη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στον Εργασιακό Χώρο»

Απευθύνεται: σε στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, Υγείας & Ασφάλειας και σε όποιον άλλον εργαζόμενο θεωρεί ότι τον αφορά. 

Πότε: Ημέρα Τρίτη, 5/11/2013, 12/11/2013 και 19/11/2013.

Ώρα: 15:00-17:00

Περιεχόμενο: Το πρόγραμμα υλοποιείται από έμπειρη Σύμβουλευτική Ψυχολόγο και στοχεύει στην αναγνώριση των ψυχικών δυσκολιών των εργαζομένων, στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεργατικότητας στην ομάδα, στη διασφάλιση της συναισθηματικής ανθεκτικότητας και στην επίλυση των συγκρούσεων στο εργασιακό χώρο.

Τιμή: Στο συμβολικό ποσό των 55,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά άτομο. Δυνατότητα επιδότησης από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,45%)

Η Ergonomia ως πρωτοπόρος πάροχος Προγραμμάτων Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (EAP Programs) από το 2004, συνεργάζεται με επιχειρήσεις όλων των δραστηριοτήτων, προσφέροντας αξία στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέτρα εκτίμησης και πρόληψης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων κατά την εργασία, προτείνοντας συγκεκριμένα σχέδια δράσης και αξιόπιστες υπηρεσίες.