Διαχείριση του Άγχους και των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων στην Εργασία, στον αέρα ηλεκτρονικός οδηγός της ΕΕ

 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), με πρόσφατη ανακοίνωσή του, διαθέτει στα Ελληνικά πλέον, έγκυρο ηλεκτρονικό οδηγό για τη διαχείριση του Άγχους και των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων (ΨΚΚ) στην Εργασία.
Ο υπεύθυνος ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, ο υπεύθυνος ασφάλειας και υγείας, ο ιδιοκτήτης μια μικρομεσαίας επιχείρησης, ή ο ίδιος ο εργαζόμενος θα βρει στον οδηγό αυτό εξηγήσεις, συμβουλές και παραδείγματα ώστε να εμβαθύνει με εύκολο τρόπο στην αξιολόγηση των ΨΚΚ και στη διαχείριση του εργασιακού άγχους, με στόχο την προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
Ο οδηγός διατίθεται δωρεάν μέσω του διαδικτύου στον σύνδεσμο.
Διαχείριση του άγχους σε ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας
H Ergonomia επιλέχτηκε λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας της, να συμβάλλει στην προσαρμογή του ηλεκτρονικού οδηγού για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), με πρόσφατη ανακοίνωσή του, διαθέτει στα Ελληνικά πλέον, έγκυρο ηλεκτρονικό οδηγό για τη διαχείριση του Άγχους και των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων (ΨΚΚ) στην Εργασία.

Ο υπεύθυνος ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, ο υπεύθυνος ασφάλειας και υγείας, ο ιδιοκτήτης μια μικρομεσαίας επιχείρησης, ή ο ίδιος ο εργαζόμενος θα βρει στον οδηγό αυτό εξηγήσεις, συμβουλές και παραδείγματα ώστε να εμβαθύνει με εύκολο τρόπο στην αξιολόγηση των ΨΚΚ και στη διαχείριση του εργασιακού άγχους, με στόχο την προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Ο οδηγός διατίθεται δωρεάν μέσω του διαδικτύου στον σύνδεσμο.

Διαχείριση του άγχους σε ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας

H Ergonomia επιλέχτηκε λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας της, να συμβάλλει στην προσαρμογή του ηλεκτρονικού οδηγού για την Ελλάδα και την Κύπρο.