Ο «Χορός των Γερανών» … με Ασφάλεια

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014, το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ) φιλοξένησε στο χώρο του εργοταξίου κατασκευής την πρώτη του χορογραφία ο «Χορός των Γερανών».
Η πρωτότυπη αυτή χορευτική παράσταση είναι βασισμένη σε ιδέα του αρχιτέκτονα του έργου, Renzo Piano, και επεξεργασμένη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), Μύρωνα Μιχαηλίδη.
Δείτε την παράσταση ο «Χορός των Γερανών»
Παρά το θεωρητικά επικίνδυνο εργοταξιακό περιβάλλον, η παράσταση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια. Η Ergonomia, από το Δεκέμβριο 2011, έχει επιλεγεί από το ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” ως Σύμβουλος Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας κατά την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ (περισσότερα)

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014, το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ) φιλοξένησε στο χώρο του εργοταξίου κατασκευής την πρώτη του χορογραφία ο «Χορός των Γερανών».
Η πρωτότυπη αυτή χορευτική παράσταση είναι βασισμένη σε ιδέα του αρχιτέκτονα του έργου, Renzo Piano, και επεξεργασμένη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Δείτε την παράσταση ο «Χορός των Γερανών»

 

Παρά το θεωρητικά επικίνδυνο εργοταξιακό περιβάλλον, η παράσταση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια. Η Ergonomia, από το Δεκέμβριο 2011, έχει επιλεγεί από το ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” ως Σύμβουλος Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας κατά την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ (περισσότερα)