Προαγωγή της Υγείας και Ευεξίας – Ενημερωτική Εκδήλωση στο Xώρο Eργασίας σας

 προτεινόμενη ενημερωτική εκδήλωση διάρκειας 4 ωρών, ανά ομάδα έως 100 εργαζόμενους, προσφέρεται από την Ergonomia στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΑΥΕ (20-24 Οκτωβρίου 2014), η οποία φέτος επικεντρώνεται στη Διαχείριση των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων και του Άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας.
Προσφορά της Ergonomia
Eφ’ όσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την επιχείρηση έως 24 Οκτωβρίου 2014, η Εκδήλωση προσφέρεται στην ειδική τιμή των 1.800 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
Η χρησιμότητα της προσφοράς μας καταδεικνύεται στην πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), η οποία αναφέρει ότι οι υγιείς χώροι εργασίας συμβάλλουν στη διαχείριση του άγχους, ενώ επισημαίνεται η αναγκαιότητα παροχής πρακτικής υποστήριξης στους εργαζόμενους.
Περιεχόμενο της Εκδήλωσης
Σύντομες διαλέξεις από ειδικούς για τη διακοπή του καπνίσματος, την υγιεινή διατροφή, την άσκηση, τη διαχείριση του άγχους, την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων και την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
Επιπλέον: σωματομετρήσεις/λιπομετρήσεις, μετρήσεις μονοξειδίου του άνθρακα για παθητικούς ή μη καπνιστές καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Επιπλέον υλικό και πηγές για τη διαχείριση του άγχους
Παρουσίαση της Ergonomia στο ειδικό αφιέρωμα για τη διαχείριση του Άγχους στο περιοδικό HR Professional</a>
          <br>
          <a href=”http://www.ergonomia.gr/sites/default/files/pdf/Program_10102014_1412581951312.pdf”>Ομιλία της Ergonomia στην Εκδήλωση του Υπ. Εργασίας στο Ηράκλειο (10-10-2014) για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους</a>
          <br>
          <a href=”http://www.ergonomia.gr/sites/default/files/pdf/Report%20co_branded%20EUROFOUND%20and%20EU_OSHA.pdf”>Η πλήρης έκθεση του EU-OSHA “Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη: συχνότητα εμφάνισης και στρατηγικές πρόληψης “</a>
          <br>
          <a href=”http://www.ergonomia.gr/sites/default/files/pdf/Eurofound_EU_OSHA%20co_branded%20Summary.pdf”>Περίληψη της ανωτέρω έκθεσης</a>
          <br>
          <a href=”http://www.ergonomia.gr/sites/default/files/pdf/EL_hwc2014_15_manage_stress_poster.pdf”>Αφίσα της εκστρατείας στα Ελληνικά</a><br>
          <a href=”http://www.ergonomia.gr/sites/default/files/pdf/poster_en.pdf”>Αφίσα της εκστρατείας στα Αγγλικά</a>

Η προτεινόμενη ενημερωτική εκδήλωση διάρκειας 4 ωρών, ανά ομάδα έως 100 εργαζόμενους, προσφέρεται από την Ergonomia στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΑΥΕ (20-24 Οκτωβρίου 2014), η οποία φέτος επικεντρώνεται στη Διαχείριση των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων και του Άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας.

Προσφορά της Ergonomia
Eφ’ όσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την επιχείρηση έως 24 Οκτωβρίου 2014, η Εκδήλωση προσφέρεται στην ειδική τιμή των 1.800 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
Η χρησιμότητα της προσφοράς μας καταδεικνύεται στην πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), η οποία αναφέρει ότι οι υγιείς χώροι εργασίας συμβάλλουν στη διαχείριση του άγχους, ενώ επισημαίνεται η αναγκαιότητα παροχής πρακτικής υποστήριξης στους εργαζόμενους.

Περιεχόμενο της Εκδήλωσης
Σύντομες διαλέξεις από ειδικούς για τη διακοπή του καπνίσματος, την υγιεινή διατροφή, την άσκηση, τη διαχείριση του άγχους, την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων και την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Επιπλέον: σωματομετρήσεις/λιπομετρήσεις, μετρήσεις μονοξειδίου του άνθρακα για παθητικούς ή μη καπνιστές καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

 

Επιπλέον υλικό και πηγές για τη διαχείριση του άγχους