Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση – 2015

Η Ergonomia, εταιρεία συμβούλων πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου με την πρώτη άδεια Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), επενδύει διαρκώς στη συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου προσφέροντας στις επιχειρήσεις καινοτόμα, διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν πλήρως τις εργοδοτικές υποχρεώσεις.
Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα απευθύνονται σε διοικητικά στελέχη, σε ειδικούς της ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. Τεχνικούς Ασφαλείας, Ιατρούς Εργασίας) και εργαζομένους (π.χ. ασφαλής οδήγηση περονοφόρων οχημάτων, εργονομία θέσεων εργασίας γραφείου: από τη θεωρία στην πράξη).
Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τo  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του β΄ εξάμηνου του 2014  της Ergonomia  καθώς και για τα  Βιωματικά Σεμινάρια του τμήματος Προγραμμάτων Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Employee Assistance Programs – EAP).
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Η εκπαίδευση μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα 2014 ΛΑΕΚ 0,45%)

Η Ergonomia, εταιρεία συμβούλων πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου με την πρώτη άδεια Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), επενδύει διαρκώς στη συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου προσφέροντας στις επιχειρήσεις καινοτόμα, διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν πλήρως τις εργοδοτικές υποχρεώσεις.

Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα απευθύνονται σε διοικητικά στελέχη, σε ειδικούς της ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. Τεχνικούς Ασφαλείας, Ιατρούς Εργασίας) και εργαζομένους (π.χ. ασφαλής οδήγηση περονοφόρων οχημάτων, εργονομία θέσεων εργασίας γραφείου: από τη θεωρία στην πράξη).

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τo  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του 2015  της Ergonomia  καθώς και για τα Βιωματικά Σεμινάρια του τμήματος Προγραμμάτων Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Employee Assistance Programs – EAP).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η εκπαίδευση μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα 2015 ΛΑΕΚ 0,24%)