Η “ΤΥΦΛΗ ΠΛΗΡΩΣΗ” από το Buncefield στο Puerto Rico

Η ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης Βιομηχανικών Ατυχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες Chemical Safety Board (CSB) δημοσίευσε την τελευταία εβδομάδα (21/10/2015) την έκθεση διερεύνησης του ατυχήματος στον Τερματικό Σταθμό στο Puerto Rico (2009).

Με την αφορμή αυτή, η Διεύθυνση Βιομηχανικής Ασφάλειας της Ergonomia επιχειρεί, με το συγκεκριμένο «white paper», να καταγράψει την ακολουθία των γεγονότων εκείνων που οδήγησαν στην εκδήλωση του εν λόγω ατυχήματος.

Παράλληλα, εμβαθύνει στις λύσεις που προτείνονται, τόσο από το Chemical Safety Board όσο και από το Health and Safety Executive του Ηνωμένου Βασιλείου στο πόρισμά του για το ατύχημα του Buncefield, με σκοπό την αποφυγή των καταστροφικών συνεπειών, που μπορεί να προκληθούν από την υπερχείλιση μιας δεξαμενής εύφλεκτων ουσιών, αλλά και, γενικότερα, των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.

Το βίντεο του CSB με την ανάλυση του ατυχήματος στο Puerto Rico μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο (https://www.youtube.com/watch?v=41QMaJqxqIo#action=share)

Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Ασφάλειας είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναλύονται στο white paper είτε τηλεφωνικά είτε μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου.