Ανθρωποκεντρική επιχείρηση, μελλοντική ηγεσία και ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών του κ. Ηλία Μπανούτσου

Το άρθρο Ανθρωποκεντρική επιχείρηση, μελλοντική ηγεσία και ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών του κ. Ηλία Μπανούτσου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Ergonomia, δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Leading ΕΑΣΕ (τεύχος 31, Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2016). Στο άρθρο παρουσιάζονται τα βασικά σημεία του νέου διεθνούς προτύπου, ISO 27500:2016 The human-centred organization – Rationale and general principles.

Το νέο αυτό πρότυπο δεν αποτελεί σύστημα διαχείρισης ούτε πιστοποιείται η εφαρμογή του, ενώ έχει χαρακτηρισθεί ως «στρατηγικής σημασίας» για κάθε οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.