Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες. Ευρωπαϊκή Εκστρατεία 2016 -2017

Οι ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής συνεπάγονται οφέλη για τους εργαζομένους, για τις επιχειρήσεις και για την κοινωνία γενικότερα. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας» για την περίοδο 2016-2017.

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας» για την περίοδο 2016–2017 επιδιώκει τέσσερις βασικούς στόχους:

  1. την προώθηση της βιώσιμης εργασίας και της υγιούς γήρανσης από την αρχή της εργασιακής ζωής
  2. την πρόληψη των προβλημάτων υγείας σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής
  3. την παροχή δυνατοτήτων σε εργοδότες και εργαζομένους να διαχειρίζονται την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία υπό το πρίσμα ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού
  4. και την ενδυνάμωση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών.

Η Ergonomia συμβάλλει στους σκοπούς της εβδομάδας αυτής διοργανώνοντας στην έδρα της, με συμβολικό κόστος συμμετοχής, τα εξής σεμινάρια:

  • «Ανθρώπινο Λάθος και Βιομηχανικά Ατυχήματα» και «Ο Ανθρώπινος Παράγοντας στη Διερεύνηση Ατυχημάτων στην Εργασία». Δευτέρα 24/10/2016, συνολική  διάρκεια 4 ώρες, 12:30 – 16:00.  Εισηγητής κ. Παναγιώτης Σωτηριάδης, Εργονόμος Μηχανικός
  • “Log Out/Tag Out (LO/TO)”. Τρίτη 25/10/2016, διάρκεια 3 ώρες, 14:00-17:00. Εισηγητής κ. Θανάσης Κιτσαράς, Μηχανολόγος Μηχανικός
  • «Διαχείριση  Έκτακτης Ανάγκης». Τετάρτη 26/10/2016, διάρκεια 3 ώρες, 14:00-17:00. Εισηγητής κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός
  • «Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι στην Εργασία». Πέμπτη 27/10/2016, διάρκεια 3 ώρες, 10:00-13:00. Εισηγήτρια Δρ Αθηνά Στεφανάτου, Ιατρική Ψυχολόγος

 

Επιπλέον, έχουμε συγκεντρώσει το παρακάτω χρήσιμο υλικό από έγκυρες πηγές για την υπεύθυνη ενημέρωσή σας για το σοβαρό αυτό θέμα, περιλαμβανομένης της σχετικής μελέτης για την Ελλάδα η οποία συντάχθηκε από στελέχη της Ergonomia.