Η Ergonomia στα κατασκευαστικά έργα στο Σκορπιό

Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ έχει επιλεγεί από την εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ ΑΕ, ιδιοκτήτρια της Νήσου Σκορπιός στη Λευκάδα, για να παρέχει υπηρεσίες Aσφάλειας και Yγείας της Eργασίας κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών για την υλοποίηση της Στρατηγικής Επένδυσης για τη δημιουργία υπερπολυτελούς τουριστικής μονάδας στη νήσο.
Η εντολή για το έργο ήταν σαφής: “Η Υγεία και η Ασφάλεια είναι πρώτη προτεραιότητα για όλες τις πτυχές του έργου, ιδιαίτερα λόγω της παρούσας πανδημίας”.

Περισσότερα για το έργο