Ανεξάρτητα από τις θέσεις εργασίας οι οποίες αναφέρονται παρακάτω, εαν σας ενδιαφέρει η απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη σε κάποιο από τα πεδία δραστηριοτήτων της Ergonomia υποβάλλετε το Βιογραφικό σας, συνοδευόμενο από επιστολή παρουσίασης των δυνατοτήτων σας.

Προφίλ Εργαζομένου στην Ergonomia

Θέσεις Εργασίας

1Συνεργάτη – Σύμβουλο/Τεχνικό Ασφάλειας & Υγείας

Κωδικός Θέσης: ΣΒΕ01

Τίτλος Εργασίας: Συνεργάτη – Σύμβουλο/Τεχνικό Ασφάλειας & Υγείας

Ημερ/νία Έκδοσης: 22 Φεβρουαρίου 2021

Η Ergonomia , η πρώτη εταιρεία Συμβούλων Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (από το 1992), η οποία έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την συνέπεια και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά: Συνεργάτη – Σύμβουλο/Τεχνικό Ασφάλειας & Υγείας

Κύρια καθήκοντα:

Σύμβουλος/Τεχνικός Ασφάλειας & Υγείας για μόνιμη συνεργασία, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε Τεχνικά Έργα της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα/Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου ή Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Δυνατότητα συνεργασίας με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση ως Σύμβουλος Ασφάλειας & Υγείας σε Τεχνικά ‘Εργα
 • Καλή γνώση Αγγλικών & MS Office
 • Απαιτούμενες δεξιότητες:

 • Ομαδικότητα, οργανωτικές ικανότητες & πνεύμα συνεργασίας
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη
 • Διαρκή εκπαίδευση & επιμόρφωση

 • Υποβολή Βιογραφικού
  2Συνεργάτη – Σύμβουλο/Τεχνικό Ασφάλειας & Υγείας

  Κωδικός Θέσης: ΣΣΑ03

  Τίτλος Εργασίας: Συνεργάτη – Σύμβουλο/Τεχνικό Ασφάλειας & Υγείας

  Ημερ/νία Έκδοσης: 10 Φεβρουαρίου 2021

  Η Ergonomia , η πρώτη εταιρεία Συμβούλων Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (από το 1992), η οποία έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την συνέπεια και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά: Συνεργάτη – Σύμβουλο/Τεχνικό Ασφάλειας & Υγείας

  Κύρια καθήκοντα:

  Σύμβουλος/Τεχνικός Ασφάλειας & Υγείας για μόνιμη συνεργασία, πλήρους απασχόλησης σε Τεχνικά Έργα της εταιρείας.

  Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα/Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Δυνατότητα συνεργασίας με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση ως Σύμβουλος Ασφάλειας & Υγείας σε Τεχνικά ‘Εργα
 • Καλή γνώση Αγγλικών & MS Office
 • Απαιτούμενες δεξιότητες:

 • Ομαδικότητα & πνεύμα συνεργασίας
 • Πελατοκεντρική φιλοσοφία
 • Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη
 • Διαρκή εκπαίδευση & επιμόρφωση

 • Υποβολή Βιογραφικού
  3Πολιτικός Μηχανικός – Τεχνικός/Συντονιστής Ασφαλείας

  Κωδικός Θέσης: ΠΜΤΣΑ

  Τίτλος Εργασίας: Πολιτικός Μηχανικός – Τεχνικός/Συντονιστής Ασφαλείας

  Ημερ/νία Έκδοσης: 24 Απριλίου 2020

  Η Ergonomia , η πρώτη εταιρεία Συμβούλων Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (από το 1992), η οποία έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την συνέπεια και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά: Πολιτικό Μηχανικό – Τεχνικό/Συντονιστή Ασφαλείας

  Κύρια Καθήκοντα:

  Τεχνικός – Συντονιστής Ασφαλείας στα Τεχνικά Έργα της εταιρείας στην Αττική

  Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα/Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Δυνατότητα συνεργασίας με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση ως Τεχνικός-Συντονιστής Ασφαλείας σε Τεχνικά ‘Έργα
 • Καλή γνώση Αγγλικών & MS Office
 • Απαιτούμενες δεξιότητες:

 • Ομαδικότητα, οργανωτικές ικανότητες & πνεύμα συνεργασίας
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Παρέχουμε:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη
 • Διαρκή εκπαίδευση & επιμόρφωση

 • Υποβολή Βιογραφικού
  4Process Safety Consultant

  Κωδικός Θέσης: PSC03

  Τίτλος Εργασίας: Process Safety Consultant

  Ημερ/νία Έκδοσης: 10 Φεβρουαρίου 2021

  Η Ergonomia , η πρώτη εταιρεία Συμβούλων Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (από το 1992), η οποία έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την συνέπεια και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά: Process Safety Consultant

  Κύρια καθήκοντα:

  Εκπόνηση μελετών Ασφάλειας Διεργασιών όπως

 • Έγγραφο προστασίας από εκρήξεις (μελέτη ATEX)
 • Hazard and Operability Analysis (HAZOP)
 • Ανάλυση Κινδύνων για Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (SEVESO)
 • Ποσοτική εκτίμηση επικινδυνότητας (QRA)
 • Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού, Μηχανικού Διεργασιών, ή συναφούς αντικειμένου
 • Προϋπηρεσία 3 ετών στην εκπόνηση συναφών μελετών
 • Καλή γνώση Αγγλικών & MS Office
 • Γνώση σχεδιαστικού πακέτου Autocad (επιθυμητή)
 • Eξοικείωση σε περιβάλλον βιομηχανίας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Απαιτούμενες δεξιότητες:

 • Ομαδικότητα & πνεύμα συνεργασίας
 • Πελατοκεντρική φιλοσοφία
 • Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη
 • Διαρκή εκπαίδευση & επιμόρφωση

 • Υποβολή Βιογραφικού
  5Μηχανικοί - Σύμβουλοι Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας

  Κωδικός Θέσης: ΤΑ

  Τίτλος Εργασίας: Μηχανικοί - Σύμβουλοι Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας

  Ημερ/νία Έκδοσης: 12 Ιουνίου 2019

  Η Ergonomia , η πρώτη εταιρεία Συμβούλων Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (από το 1992), η οποία έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την συνέπεια και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά: Μηχανικοί - Σύμβουλοι Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας

  Αρμοδιότητες:

  Τα καθήκοντα του Μηχανικού - Συμβούλου ΑΥΕ περιλαμβάνουν τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.3850/2010) και επιπλέον σειρά άλλων αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να παρέχονται στον πελάτη ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις σε θέματα πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

  Απαιτούμενα Προσόντα:

 • • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών ως τεχνικός ασφαλείας κυρίως σε τεχνικά έργα
 • • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ / ΤΕΙ. Κατά προτίμηση Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου
 • Καλή γνώση Αγγλικών & MS Office
 • Ομαδικότητα & πνεύμα συνεργασίας
 • Πελατοκεντρική φιλοσοφία
 • • Δυνατότητα μετακίνησης-μετεγκατάστασης
 • Παρέχουμε:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη
 • Διαρκή εκπαίδευση & επιμόρφωση

 • Υποβολή Βιογραφικού
  6Επισκέπτρια Υγείας - Νοσηλεύτρια

  Κωδικός Θέσης: EYN

  Τίτλος Εργασίας: Επισκέπτρια Υγείας - Νοσηλεύτρια

  Ημερ/νία Έκδοσης: 17 Μάρτιος 2017

  Περιγραφή Θέσης:

  Ζητείται Επισκέπτρια Υγείας (ΑΕΙ) και Νοσηλεύτρια (ΑΕΙ) με εμπειρία στη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους και στην εκπαίδευση εργαζομένων για Α' βοήθειες για τη στελέχωση ιατρείου μεγάλης επιχείρησης.


  Υποβολή Βιογραφικού