Ανοικτό Webinar για την τεχνολογία BIM

bim

Ανοικτό Webinar για την τεχνολογία BIM (Building Information Modelling - Τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών) από την Ergonomia

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επεκτείνεται με ταχύτατους ρυθμούς σε όλους τους κλάδους, περιλαμβανομένων των κατασκευών. Η διαχείριση των Τεχνικών Έργων μπορεί να γίνει πλέον με ψηφιακά εργαλεία σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου, από την αρχική σύλληψή του, την μελέτη και κατασκευή, μέχρι τη λειτουργία και τη συντήρησή του. Η τεχνολογία ΒΙΜ (Building Information Modelling – Τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών) προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε όλους τους συντελεστές του έργου. Ειδικότερα τα μέτρα πρόληψης των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων μπορούν να ενσωματώνονται στο ψηφιακό μοντέλο του έργου, ώστε να επικοινωνούνται αποτελεσματικά στους εργαζόμενους και τους λοιπούς συντελεστές του έργου. Επιπλέον, η τήρησή τους στο εργοτάξιο ή η έκθεση των εργαζόμενων σε κινδύνους μπορούν να επιτηρούνται σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση π.χ. βιντεοσκόπησης και τεχνητής νοημοσύνης.

Παρακολουθήστε το ανοικτό Webinar για την τεχνολογία ΒΙΜ από την Ergonomia
την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, στις 15:00

Παρουσίαση: Δημοσθένης Τουλιάτος, Πολιτικός Μηχανικός, τ. Επιστημονικός Συνεργάτης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Διδάσκων μαθήματος «Τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών – ΒΙΜ»

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο Webinar

 

 

Τύπος άρθρου

Νέα της Εταιρείας
2024-03-27