Είναι σύνηθες το φαινόμενο, διαρκείς αλλαγές και ad hoc λύσεις σε προβλήματα, να οδηγούν σε παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα που επηρεάζουν όμως τη συνολική εικόνα μιας επιχείρησης και επιδρούν στην παραγωγικότητα εργαζομένων και εξοπλισμού. Η αντικατάσταση εξοπλισμού που δεν απομακρύνθηκε από το χώρο εργασίας, η αλλαγή εξαρτημάτων, η φθορά ή η απαξίωση παραγωγικών τμημάτων σε βάθος χρόνου μπορεί να οδηγήσουν σε μία εικόνα όπου ουδείς να γνωρίζει ακριβώς τι είναι πραγματικά απαραίτητο και τι όχι, ουδείς δε να δύναται με βεβαιότητα να αποφασίσει αν θα πρέπει να απομακρυνθεί από το χώρο ή όχι.

H μεθοδολογία 5s αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία για να δώσει λύσεις σε ζητήματα οργάνωσης του χώρου εργασίας. Μέσα από μία συστηματική δράση 5 βημάτων (τα 5s: straightening, Systematic cleaning, Standardising, Sustaining the discipline και στην επέκτασή του Safety) "καθαρίζουν" το χώρο εργασίας από το περιττό, τον εξοπλισμό που δεν είναι απαραίτητος, τις διαδικασίες που δεν εφαρμόζονται. Σε βάθος χρόνου ελευθερώνουν πόρους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι, ελευθερώνοντας έτσι την παραγωγικότητα εργαζομένων, της εγκατάστασης και συνολικά εξοικονομώντας σημαντικό κόστος.

Yπό την καθοδήγηση έμπειρου και καταξιωμένου συμβούλου της Ergonomia, οι σύμβουλοί μας μπορούν να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν ένα πρόγραμμα βελτίωσης βασισμένο στη μεθοδολογία 5s, φέρνοντας σε επιχειρήσεις κάθε κλάδου απτά αποτελέσματα σε πόρους ανθρώπινους, χωρικούς και τελικά οικονομικούς, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και βελτιώνοντας την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής και εγκατάστασης τη μεθοδολογίας 5s, η Ergonomia αναλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Διαλογή, Τακτοποίηση, Καθαριότητα, Τυποποίηση εξοπλισμού και διαδικασιών
  • Εφαρμογή Μεθοδολογίας 5s
  • Παρακολούθηση της υλοποίησης και Διατήρηση Λύσεων