Στο προσωπικό της Ergonomia αντιστοιχεί το κυριότερο μερίδιο της επιτυχίας της καθώς με το έργο του έχει κερδίσει την αναγνώριση εκατοντάδων μεγάλων και σύγχρονων επιχειρήσεων καθώς και των αναδόχων των σημαντικότερων τεχνικών έργων που έχουν κατασκευασθεί στη χώρα μας.

Η Ergonomia, διαθέτοντας την πρώτη άδεια στην Ελλάδα Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) του επαγγελματικού κινδύνου, έχει δεσμευτεί απέναντι σε εκατοντάδες επιχειρήσεις ως προς την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων και υπηρεσιών της. Η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης, οδήγησε στη διεύρυνση της στελέχωσής της με επαγγελματικά ώριμους επιστήμονες οι οποίοι διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και αναγνωρισμένη εμπειρία.

Η Ergonomia απασχολεί σε όλη την Ελλάδα, περισσότερους από:

  • 60 μηχανικούς και εργονόμους και
  • 70 εξειδικευμένους ιατρούς

ενώ διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο ψυχολόγων για την υλοποίηση Προγραμμάτων Υποστήριξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Δείτε ΕΔΩ το Οργανόγραμμα της Ergonomia