Συστήματα Lock-out/Tag-out

 

H διαδικασία Lock-out Tag-out μας επιτρέπει να απομονώσουμε και να επισημάνουμε το σημείο απομονώσης μιας πηγής ενέργειας ενός μηχανήματος (ηλεκτρική, πνευματική, υδραυλική κλπ) ώστε να απομακρυνθεί ο κίνδυνος της ανεπιθύμητης εκίνησης. Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να προηγείται πάντα της συντήρησης.

Εσφαλμένα, επικρατεί η αντίληψη ότι ένα μηχάνημα απομονώνεται μόνο από την ηλεκτρική τροφοδότηση. Ενδεικτικά ένα μηχάνημα μπορεί μεταξύ άλλων  να τροφοδοτείται και να έχει αποθηκεύσει αποθηκεύσει αντίστοιχα:

  • Πνευματική ενέργεια
  • Υδραυλική ενέργεια
  • Μαγνητική ενέργεια
  • Θερμική ενέργεια
  • Βαρυτική ενέργεια

 

Εάν οι παραπάνω μορφές ενέργειας δεν απομονωθούν ή διαχυθούν με ασφαλή τρόπο μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

Η Ergonomia παρέχει  ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλούς απομόνωσης μηχανήματος από πηγές ενέργειας με κατάλληλα συστήματα Lock-Out/Tag-Out (LO/TO). Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν τα παρακάτω στάδια:

 

Τα οφέλη της εφαρμογής της διαδικασίας Lock Out-Tag Out είναι τεράστια καθώς:

  • εκμηδενίζουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητης εκκίνησης
  • παρέχουν ασφαλές περιβάλλον ώστε η συντήρηση να πραγματοποιείται απρόσκοπτα εξοικονομώντας χρόνο