Η επιτυχία μιας εκδήλωσης με πλήθος είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Στην καρδιά της όμως βρίσκεται η ασφάλεια του πλήθους.

Η Ergonomia έχοντας επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό και γνώση, έχει χτίσει σταδιακά γνώση και εμπειρία στη διαχείριση της επικινδυνότητας εκδηλώσεων με πλήθη. Εφαρμόζοντας όλες τις σύγχρονες μεθοδολογίες και σε συνεργασία με τις ομάδες Παραγωγής, εγγυάται την πλήρη υποστήριξη της κάθε εκδήλωσης και τη συμμόρφωση σε όλες τις απαιτήσεις που θέτει η νομοθεσία καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις ξένων παραγωγών.

  • Υπηρεσίες Επιβλέποντος Μηχανικού Εκδηλώσεων (π.χ. ανέγερση μεταλλικών κατασκευών, rigging, ground support, stage, sound & lights, PAs, towers, firework displays, κα.)
  • Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφαλείας κατά τη μελέτη και την εκτέλεση του Τεχνικού Έργου
  • Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης & Εκκένωσης Σταδίων, Συναυλιακών ή Συνεδριακών Χώρων
  • Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας
  • Εκπαίδευση Ασφαλούς Εργασίας σε Ύψος
  • Σύνταξη – Επέκταση Μελετών Πυρασφάλειας, προσαρμοσμένων για τις ειδικές συνθήκες που επιφέρει η αλλαγή χρήσης χώρων
  • Επιθεώρηση Χώρων