Υποχρεώσεις για την Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων (ΑΥΤ)

 

Οι επιχειρήσεις σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, από την επεξεργασία και την αποθήκευση ως τη διανομή τους, υποχρεούνται να εφαρμόζουν Σύστημα Διασφάλισης Ασφάλειας Τροφίμων, HACCP ή το πρότυπο ISO 22000:2005, με σκοπό την ασφάλεια του καταναλωτή, όπως επιβάλλεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Καν (ΕΚ) 178/2002) περί καθορισμού των διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίμων.

Επίσης, η εκπαίδευση του προσωπικού της κάθε εταιρίας τροφίμων είναι μια υποχρεωτική και απαραίτητη διαδικασία προκειμένου οι χειριστές τροφίμων να ακολουθούν με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες με σκοπό, τρόφιμα ασφαλή και απαλλαγμένα από κινδύνους.

Υπηρεσίες Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίμων (ΑΥΤ)

 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε όλες τις μονάδες της αλυσίδας τροφίμων και περιλαμβάνουν:

 • Υποστήριξη Διασφάλισης Ποιότητας-Ποιοτικού Ελέγχου σε εταιρίες τροφίμων
 • Σχεδιασμός Συστήματος Διασφάλισης ΑΥΤ
 • Εκπαίδευση εργαζομένων
 • Διαχείριση Ιχνηλασιμότητας
 • Εξωτερικές & εσωτερικές επιθεωρήσεις (για λογαριασμό πελατών)
 • Εξωτερική επιθεώρηση
 • Επισήμανση Τροφίμων

 

Τα οφέλη από την επιλογή της Ergonomia

 

Η Ergonomia με περισσότερα από 25 χρόνια αναγνώρισης στις Ελληνικές επιχειρήσεις, αναλαμβάνει υπεύθυνα τον κρίσιμο τομέα της ΑΥΤ. Οι επιστημονικά καταρτισμένοι και έμπειροι συνεργάτες μας ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις στην ΑΥΤ για να διασφαλίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που πρέπει να λαμβάνετε. Με την υποστήριξη της Ergonomia επιτυγχάνετε:

 • Η επιχείρησή σας να αποκτά διαβατήριο για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς και πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού
 • Προστασία της επιχείρησης από δυσφήμηση
 • Διασφάλιση Ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
 • Συμμόρφωση του προσωπικού σας σε ασφαλείς πρακτικές στην παραγωγική διαδικασία

 

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας αντανακλάται στην εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας.