Πως συμβάλλει η περιβαλλοντική συνείδηση στην πρόοδο και επιτυχία της εταιρείας σας?

Η συνετή διαχείριση και η προστασία του περιβάλλοντος από κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως κλάδου, με την εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας και σύγχρονων τεχνολογιών, έχει πάντα θετικά αποτελέσματα, πέραν της συμμόρφωσης με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Της επιτρέπει, αφενός μεν να διεκδικήσει την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των μεθόδων που εφαρμόζει, αφετέρου δε να αναδείξει την περιβαλλοντική της ευαισθησία στο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον με θετικές επιπτώσεις για την εταιρική εικόνα της και την ανταγωνιστικότητά της. Επίσης αυτόνομα ή σε συνδυασμό με πολιτικές για την ΑΥΕ οδηγεί σε μείωση δαπανών, πρόληψη ατυχημάτων.

Στις εταιρείες που έχουν εμπιστευτεί την Ergonomia συμπεριλαμβάνονται τα ΕΛΠΕ, η AΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ, η Schneider Electric, η BP, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ. Η δέσμευση για το περιβάλλον αφορά κάθε επιχείρηση, αυξημένη όμως ευθύνη για την προστασία του επιδεικνύουν συγκεκριμένοι κλάδοι.

Η Ergonomia μέσω εξειδικευμένων συμβούλων παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Μελέτες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
  • Μελέτες Διάθεσης Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων
  • Μελέτες Διαχείρισης Αερίων Ρύπων
  • Περιβαλλοντικός έλεγχος επιχειρήσεων
  • Διενέργεια μετρήσεων
  • Eνεργειακή επιθεώρηση (Εnergy audit): Έλεγχος ενεργειακής κατανάλωσης