Εκτός από τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, η Ergonomia είναι σε θέση να προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας με σκοπό την ολόπλευρη διασφάλιση της προστασίας και της προαγωγής της υγείας στο χώρο εργασίας.

Οι Ιατρικές Υπηρεσίες της Ergonomia είναι:

 

Οφέλη από την επιλογή της Ergonomia 

 

Τα οφέλη του εργοδότη από τις υπηρεσίες αυτές είναι:

  • η νομική θωράκιση,
  • η μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας ή ατυχημάτων,
  • η δέσμευση του εργαζομένου στην εταιρεία γιατί διαπιστώνει το ενδιαφέρον της επιχείρησης για την υγεία του και
  • η βελτίωση της απόδοσης των εργαζόμενων στην εργασία τους.