Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζομένων, όπως αναφέρεται στον Ν. 3850/2010 και Π.Δ.186/1995.

Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνεται και η εμβολιαστική κάλυψη των εργαζομένων.

 

Η Ergonomia ανάλογα με το είδος και τη φύση της εργασίας μπορεί να καλύψει τους παρακάτω εμβολιασμούς:

  • Αντιτετανικός εμβολιασμός, για εργαζόμενους σε εξωτερικούς υπαίθριους χώρους, σε εργασίες που υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
  • Ηπατίτιδα Β, για Επαγγελματίες υγείας, συνεργεία καθαρισμού, εργαζόμενοι σε συλλογή και επεξεργασία λυμάτων.
  • Ηπατίτιδα Α, για Επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενοι σε συλλογή και επεξεργασία λυμάτων, χειριστές τροφίμων.
  • Αντιγριπικός εμβολιασμός, για Επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, άτομα με βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό.