Η Ergonomia παρέχει άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (Επισκέπτριες Υγείας, Νοσηλευτικό Προσωπικό) για την στελέχωση Ιατρείων Εργασίας που διαθέτουν οι επιχειρήσεις.

Το επιστημονικό προσωπικό της Ergonomia µε βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις, ασχολούνται είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήμονες στο τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση παροχής όλων των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών περιλαμβάνονται:

  • παροχή Α΄ Βοηθειών
  • διενέργεια δοκιμασιών οπτικής οξύτητας, ακουστικής οξύτητας, σπιρομέτρησης, σωματομετρήσεων, μετρήσεων αρτηριακής πίεσης κ.α.
  • εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγείας
  • μελέτη, ανίχνευση και αξιολόγηση των αναγκών του εργασιακού περιβάλλοντος
  • συμμετοχή σε προγράμματα προαγωγής και αγωγής της υγείας
  • εμβολιασμοί