Η κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΣΔΕΑ) αποτελεί βασική νομική υποχρέωση του εργοδότη (Ν. 3850/2010, άρθρο 30, παρ. 1). Το ΣΔΕΑ πρέπει να είναι επικαιροποιημένο και να δοκιμάζεται τακτικά με ασκήσεις, ώστε σε περίπτωση κινδύνου να εξασφαλίζεται η ασφαλής διαφυγή εργαζομένων και τρίτων.

Αναλυτικότερα, το ΣΔΕΑ περιλαμβάνει τα εξής:

 

 • Συγκρότηση της Ομάδας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.
 • Διαδικασίες που αναφέρονται στην προετοιμασία του προσωπικού, τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την οργανωτική δομή που απαιτείται.
 • Διαδικασίες ανά περιστατικό έκτακτης ανάγκης, όπως πυρκαγιά, σεισμό, τρομοκρατική ή κακόβουλη ενέργεια, κ.λπ.
 • Οδηγίες προς τους εργαζομένους.
 • Τεκμηρίωση ασκήσεων ετοιμότητας.
 • Τεκμηρίωση εκπαιδεύσεων της Ομάδας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.
 • Κατόψεις των ορόφων όπου σημειώνονται οι οδεύσεις διαφυγής, οι έξοδοι κινδύνου και τα μέσα πυρόσβεσης.

 

Χιλιάδες εγκαταστάσεων κάθε είδους στην Ελλάδα, όπως εργοστάσια, τεχνικά έργα, αποθήκες, γραφεία, στάδια διεξαγωγής συναυλιών, ανεμογεννήτριες, ακόμη και πλοία, έχουν εμπιστευθεί την Ergonomia για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.

Για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, η Ergonomia προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο περιλαμβάνει προβλέψεις για όλες τις πιθανές έκτακτες καταστάσεις που θα αναγνωρισθούν, όπως πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές, σεισμός, τρομοκρατική απειλή, δολιοφθορά, ληστεία, κ.λπ.
 • Χάραξη οδεύσεων διαφυγής, δημιουργία σχεδίου εκκένωσης και αποτύπωση επί κατόψεων της εγκατάστασης.
 • Εκπαίδευση της ομάδας διαχείρισης έκτακτης ανάγκης στην εφαρμογή του σχεδίου, την αντιμετώπιση πυρκαγιάς και την παροχή Α' Βοηθειών.
 • Έλεγχο των μέσων πυρόσβεσης της εγκατάστασης.
 • Μελέτες σήμανσης ασφαλείας για τις οδεύσεις διαφυγής και τα μέσα πυρόσβεσης.
 • Υποστήριξη στην διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας.

Τα οφέλη του ΣΔΕΑ για την επιχείρηση είναι σημαντικά και περιλαμβάνουν:

 • Συμμόρφωση με βασική νομοθετική υποχρέωση.
 • Πρόληψη ατυχημάτων σε εργαζομένους, επισκέπτες και πελάτες.
 • Πρόληψη εκτεταμένων ζημιών στον εργασιακό και περιβάλλοντα χώρο.
 • Βέλτιστη διαχείριση σημαντικών συμβάντων και συντονισμό με τις εξωτερικές υπηρεσίες παροχής βοήθειας (π.χ. ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Αστυνομία).
 • Βέλτιστη αντιμετώπιση των συνεπειών σημαντικού συμβάντος, μέσα από την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης ψυχολόγων της Ergonomia, εξειδικευμένων στην υποστήριξη ύστερα από κρίσιμα περιστατικά (βλ. Προγράμματα Υποστήριξης Ανθρωπίνου Δυναμικού – ΕΑΡ).
 • Ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας των εργαζομένων και της δέσμευσής τους στην επιχείρηση.
 • Παροχή γνώσης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, για αξιοποίηση και εκτός εργασίας.
 • Ένδειξη εταιρικής ευθύνης έναντι των εργαζομένων, των πελατών, τρίτων αλλά και των μετόχων της επιχείρησης.