Μηχανικός Επίβλεψης Λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

 

Η επίβλεψη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα της 16/17 Μαρτίου 1950 και όλες τις μεταγενέστερες αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του.

Η Ergonomia, με πλέον των 25 χρόνων εμπειρίας στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας, αναλαμβάνει να στηρίξει υπεύθυνα την επιχείρησή σας μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο Μηχανικών,  το οποίο υποστηρίζεται διαρκώς από έμπειρα στελέχη. Κάθε συνεργάτης Μηχανικός μας έχει πρόσβαση στη γνωσιακή βάση της Ergonomia, η οποία διαρκώς αξιολογείται και ανανεώνεται με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και του καλύτερου τρόπου λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Οφέλη από τον Επιβλέπων Μηχανικό (ΕΜ) της Ergonomia 

 

Τα οφέλη της επιχείρησης από την επιλογή ΕΜ της Ergonomia είναι πολλά και περιλαμβάνουν:

  • τη νομική θωράκιση,
  • την ασφαλή και οικονομικότερη λειτουργία της εγκατάστασης
  • την ενημέρωση σε νέες τεχνολογικές βελτιώσεις. Την υλοποίηση των υπηρεσιών του Επιβλέποντα Μηχανικού από τον ίδιο συνεργάτη της Ergonomia που έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας.