στα μηχανήματα

 

Η Ergonomia έχοντας αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα Ασφάλειας μηχανημάτων μπορεί να σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα πεδία εφαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα μηχανήματα, προκειμένου να είναι δυνατή η επίθεση σήμανσης CE σε αυτά όποτε απαιτείται. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

H ομάδα μηχανικών που συμμετέχει στην σύνταξη μελετών ασφάλειας μηχανημάτων αποτελείται από:

  • Έξι (6) Μηχανολόγους Μηχανικούς
  • Πέντε (5) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
  • Δυο (2) Μηχανικούς Αυτοματισμού
  • Δυο (2) Εργονόμους Μηχανικούς
  • Έναν (1) Μηχανικό Σχεδιασμού Βιομηχανικών Συστημάτων

Είναι στρατηγική επιλογή της Ergonomia να βελτιώνει συνεχώς την κατάρτιση των μηχανικών και να παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Βιομηχανικής Ασφάλειας γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, ο project manager των έργων ασφάλειας μηχανημάτων εκπαιδεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο (εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 16 εβδομάδων που διοργάνωσε από κοινού η TUV SUD και το TEESIDE University) και απέκτησε τον τίτλο University Certificate in Professional Development (UCPD): ‘’European Machinery Safety Requirements’’.

Ασφαλής χρήση μηχανημάτων

 

H Ελληνική Νομοθεσία για την ασφαλή χρήση μηχανημάτων, θέτει υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις και τους εργοδότες προκειμένου τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν εξοπλισμό εργασίας (μηχανήματα) να προστατεύονται από πιθανούς κινδύνους. Έχει εφαρμογή τόσο σε νέα, όσο και μεταχειρισμένα μηχανήματα. Σκοπός της είναι να εξασφαλίζεται ότι αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση και το σκοπό που προορίζονται και έχουν εγκατασταθεί και χρησιμοποιούνται σωστά.

Η Ergonomia στο πλαίσιο της παραπάνω σχετικής Νομοθεσίας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

Για την εκπόνηση της εκτίμησης κινδύνου μηχανήματος, η Ergonomia χρησιμοποιεί το πλέον σύγχρονο λογισμικό διεθνώς, το οποίο αναβαθμίζει τη νομοθετική αυτή υποχρέωση σε ένα χρήσιμο «εργαλείο» για τη βιομηχανία.

 

Εκπαίδευση

 

Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας μηχανημάτων προβλέπεται από τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία για τα μηχανήματα. Η Ergonomia μπορεί να παρέχει στο προσωπικό σας εξειδικευμένη εκπαίδευση με έμπειρους εισηγητές:

 

Οι παραπάνω εκπαιδεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και μέσω WEBINAR.

 

Ελληνική Νομοθεσία

 

Για την παρουσίαση της σχετικής Νομοθεσίας μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ.

 

Σχετική αρθρογραφία για την Ασφάλεια Μηχανημάτων

 

Η Ergonomia διαδίδει την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει μέσω αρθρογραφίας των στελεχών της. Στους παρακάτω συνδέσμους υπάρχουν σχετικές δημοσιεύσεις:

  • Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜΗ): Ασφάλεια Μηχανημάτων και Νομοθετικές απαιτήσεις σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ.
  • Το άρθρο περιλαμβάνει εκτενή αναφορά της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα μηχανήματα.
  • PLANT MANAGEMENT: Υποχρεώσεις για την Ασφάλεια Μηχανημάτων.