Με βάση τις οδηγίες ΑΤΕΧ (Atmosphere Explosive), τα εναρμονισμένα με αυτές ευρωπαϊκά πρότυπα και την κείμενη ελληνική νομοθεσία, στον τομέα της προστασίας από εκρήξεις, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος.

Η Διεύθυνση Βιομηχανικής Ασφάλειας της Ergonomia διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της προστασίας από εκρήξεις, έχοντας εκπονήσει πάνω από 120 μελέτες σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, ΠΓΔΜ, Αίγυπτο και ΗΑΕ. Οι μελέτες έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί τόσο από τις αρμόδιες αρχές όσο και από τα τμήματα πολυεθνικών ομίλων σε όλους του τομείς της βιομηχανίας, όπως πετρελαιοειδή, φυσικό αέριο, τσιμέντα, δομικά και μεταλλευτικά υλικά, φάρμακα, καλλυντικά, τρόφιμα, ποτά, χημικά κ.α.

Η ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών της Ergonomia παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στον τομέα προστασίας από εκρήξεις:

 • Εκπόνηση εγγράφου προστασίας από εκρήξεις.
 • Ανάλυση επικινδυνότητας εύφλεκτων υλικών.
 • Ταξινόμηση επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες.
 • Εκτίμηση κινδύνου έκρηξης.
 • Προτάσεις τεχνικών και οργανωτικών μέτρων μείωσης επικινδυνότητας.
 • Έλεγχο καταλληλότητας υπάρχοντος εξοπλισμού (από πιστοποιημένο ATEX συνεργείο).
 • Περιοδικό έλεγχο εξοπλισμού αντιεκρηκτικού τύπου (από πιστοποιημένο ATEX συνεργείο).
 • Ορισμό προδιαγραφών προμήθειας και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού.
 • Επαλήθευση ασφάλειας νέων εγκαταστάσεων πριν την έναρξη λειτουργίας.
 • Σύνταξη τεχνικού φακέλου και οδηγίες εγκατάστασης μη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες.
 • Εκπόνηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
 • Εκπαίδευση προσωπικού.